UŠTEDA ENERGIJE

TrimoExpert je besplatna aplikacija za izračun energetske učinkovitosti i CO2 emisije objekata.

Sastoji se od dva modula koji rade u sukladnosti s europskim standardom EN ISO 13790. Prvi je namijenjen za objekte na bilo kojoj lokaciji na svijetu. Drugi je na slovenskom jeziku i namijenjen je za objekte koji se nalaze u Sloveniji.


Besplatno preuzimanje

VAŠI next steps

Kontaktirajte nas

Trimo, d. d.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIA

T: +385 98 358 158
E: trimo.hr@trimo-group.com

Tehnička podrška