OTKRIJTE VIŠE

Kompanija Trimo podstiče kreativnost i inovativnost u okviru svih svojih ciljnih grupa: kod arhitekata i projektanata preko svojih Trimo nagrada za arhitekturu, kod mladih istraživača preko Trimo nagrada za istraživanje i kod budućih arhitekata i projektanata putem takmičenja Trimo Urban Crash.

Trimo NAGRADE ZA ARHITEKTURU

award

Prepoznavanje najboljeg arhitektonskog projekta.

Međunarodne Trimo nagrade za arhitekturu dodeljuju se za najbolja arhitektonska rešenja. Nagrađuju se projekti i arhitekte koji su hrabri i inovativni dovoljno da koriste naše proizvode na kreativan, smeo, drugačiji i novi način.


Idite na Trimo NAGRADE ZA ARHITEKTURU

Trimo Urban Crash

Izazovite vaše dizajnere i arhitekte da redefinišu kreativnost i moderan dizajn zgrade.

Takmičenje Trimo Urban Crash podstiče studente arhitekture da o najnovijim materijalima pogodnim za životnu sredinu i konstrukcijama razmišljaju otvoreno, slobodno i smelo.


Idite na Trimo Urban Crash

award