UŠTEDA ENERGIJE

Trimo Expert je besplatna softverska aplikacijaza izračunavanje energetske efikasnosti i emisija CO2 zgrada.

Sastoji se od dva modula koji rade u skladu sa evropskim standardom EN ISO 13790. Prvi je namenjen zgradama koje se nalaze bilo gde u svetu. Drugi je na slovenačkom jeziku i namenjen je samo zgradama koje se nalaze u Sloveniji.


Besplatno preuzimanje

VAŠI SLEDEĆI KORACI

Budite u kontaktu

Trimo Inženjering d.o.o.
Novo Naselje 9
22310 Šimanovci
SRBIJA

T: +381 22 480 100
F: +381 22 480 160
E: trimo.rs@trimo-group.com

Tehnička podrška