FASADNI PANELI TRIMOTERM FTPI (PIR)

Vatrootporni paneli Trimoterm FTPi koriste se za objekte kod kojih je potrebno zadovoljiti osnovnu zaštitu od požara i kod kojih je minimalno prisustvo ljudi.

FTPi paneli se mogu koristiti za različite vrste spoljnih fasadnih obloga, unutrašnjih pregradnih zidova i plafona u industriskim i komercijalnim objektima, a posebno su pogodni za higijenske objekte, prehrambenu industriju, hladnjače, čiste prostore. FTPi paneli se mogu koristiti i za objekte drugih sadržaja.

Paneli se mogu postavljati i vertikalno i horizontalno.

KROVNI PANELI TRIMOTERM SNPI

Vatrootporni paneli Trimoterm SNPi uglavnom se koriste za oblaganje krovova, a mogu se koristiti i kao zidne obloge.

Ako su podužne spojnice dodatno zaptivene, minimalan nagib krova može da bude 3°.

VAŠI SLEDEĆI KORACI