AANGENAME EN VEILIGE LEEF- EN WERKOMGEVING

Een aangename leef- en werkomgeving kan worden bereikt met de juiste temperatuur in de binnenruimte, frisse lucht zonder schadelijke deeltjes, geschikt natuurlijk daglicht in een binnenruimte, passende geluidsbescherming en brandwerendheid.

NATUURLIJK DAGLICHT

Voor de optimale woon- en werkomgeving is de hoeveelheid natuurlijk daglicht van doorslaggevend belang.

Qbiss One modulaire gevelsysteem met lichtdoorlatende gevelpanelen omvat elegante en hoogwaardige geïntegreerde raammodules en andere elementen. De raammodules zijn gemaakt van aluminium profielen met een integrale thermische onderbreking die koudebruggen minimaliseert en het hoogste niveau van thermische prestaties garandeert.

THERMISCHE ISOLATIE

Thermisch comfort wordt bereikt met een geschikte luchttemperatuur in de binnenruimte en bij de oppervlakken van de omtrek, de bewegingssnelheid van de lucht en de hoeveelheid vocht in de binnenruimte. Trimo's gevelsystemen garanderen hoge thermische isolatie (U-waarde), waardoor de temperatuur van de buitenwand aan de binnenzijde relatief hoog blijft, zeer dicht bij de luchttemperatuur.

Op die oppervlakken wordt de lucht niet zo snel gekoeld als in minder goed geïsoleerde gebouwen, waar de lucht bij de koude wand naar de vloer stroomt en verder naar het binnen oppervlak, waarna de lucht opnieuw wordt opgewarmd en weer circuleert van onder het plafond naar de buitenste muur. Hoe groter het temperatuurverschil tussen het binnen oppervlak van de buitenwand en de lucht in de binnenruimte is, hoe sneller de lucht beweegt. Gebruikers van de ruimte ervaren dit als tocht. Dit gaat gepaard met straling van de koude wand, en dat is de reden waarom de interne temperatuur van de ruimte verder moet worden verhoogd om het juiste thermische comfort te bereiken.

In minder goed geïsoleerde gebouwen moet de binnentemperatuur vanwege snellere luchtbewegingen hoger worden gezet, op 23 tot 24 °C, om je comfortabel te voelen. In goed geïsoleerde gebouwen met langzame luchtbewegingen wordt comfort bereikt bij een lagere temperatuur van 20-21 °C.

Bij Trimo gevelsystemen beweegt de lucht heel langzaam en dat is de reden waarom ze een beter wooncomfort geven. Dankzij de superieure luchtdichtheid tussen Trimo's bouwelementen komt er geen lucht door de bouwschil die een snellere luchtbeweging zou kunnen veroorzaken.


 

GELUIDSBESCHERMING

Geluidsbescherming heeft een belangrijke invloed op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. Het is een noodzaak in residentiële, commerciële, openbare en andere typen gebouwen voor speciaal gebruik.


ECOLOGISCHE INTEGRITEIT

De gevel-, wand- en dakoplossingen van Trimo Trimoterm en Qbiss One bestaan uit minerale grondstoffen, voornamelijk staalplaten, en thermische isolatie van minerale wol. 
Bij de productie van de producten van Trimo worden ongevaarlijke materialen gebruikt. Ze zijn vrij van POP's (Persistent Organic Pollution), omdat VOC's (vluchtige organische stoffen) voldoen aan wettelijke eisen om de menselijke gezondheid te waarborgen.
Trimo zorgt ervoor dat tijdens de productie de totale emissies van verontreinigende stoffen in de lucht en de blootstelling aan chemische middelen op de werkplek aanzienlijk onder de wettelijke limieten blijven. 

Trimo-producten zijn zodanig ontworpen en vervaardigd dat ze tijdens hun levenscyclus geen gevaar vormen voor de hygiëne of de gezondheid of veiligheid van werknemers, bewoners of buren, met name doordat er geen gevaarlijke straling wordt uitgestoten, geen gevaarlijke stoffen vrijkomen in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater of de bodem. Ze zijn ook ontworpen met de missie om de negatieve effecten op het milieu en het klimaat te minimaliseren tijdens de constructie, het gebruik en de sloop ervan

Trimo verspreidt samen met zijn partners in de toeleveringsketen de cultuur van een verantwoordelijke houding ten opzichte van klimaatverandering. Dit doet het bedrijf door zorgvuldig beheer van natuurlijke hulpbronnen, productie-energie en het inzetten van maatregelen om de indirecte impact op het emissieniveau te verminderen. De verantwoordelijkheid van Trimo wordt ook weergegeven in de gedefinieerde CO2-voetafdruk voor de belangrijkste Trimoterm- en Qbiss-producten in de volledige inkoopketen. 

De bouwelementen van Trimo zijn aan het einde van hun levensduur in hoge mate recyclebaar. Recyclebaarheidspercentages:

  • Trimoterm 99%
  • Qbiss One 99%

UW VOLGENDE STAPPEN

Contact

S.S.G. Benelux v.o.f.
Postbus 65
5760 AB Bakel
Netherlands

M: +31 (0)619860325
E: administratie@trimo-group.com

Sales

Dhr. D.(Derk) P. J. M. Verhoeven
E: derk.verhoeven@trimo-group.com
T: +31-6-19860325

Dhr. A. (Ard) L. van Riessen
E: ard.vanriessen@trimo-group.com
T: +31-6-30113221