AANGENAME EN VEILIGE LEEF- EN WERKOMGEVING

Een aangename leef- en werkomgeving kan worden bereikt met de juiste temperatuur in de binnenruimte, frisse lucht zonder schadelijke deeltjes, geschikt natuurlijk daglicht in een binnenruimte, passende geluidsbescherming en brandwerendheid.

NATUURLIJK DAGLICHT

Voor de optimale woon- en werkomgeving is de hoeveelheid natuurlijk daglicht van doorslaggevend belang.

Qbiss One modulaire gevelsysteem met lichtdoorlatende gevelpanelen omvat elegante en hoogwaardige geïntegreerde raammodules en andere elementen. De raammodules zijn gemaakt van aluminium profielen met een integrale thermische onderbreking die koudebruggen minimaliseert en het hoogste niveau van thermische prestaties garandeert.

THERMISCHE ISOLATIE

Thermisch comfort wordt bereikt met een geschikte luchttemperatuur in de binnenruimte en bij de oppervlakken van de omtrek, de bewegingssnelheid van de lucht en de hoeveelheid vocht in de binnenruimte. Trimo's gevelsystemen garanderen hoge thermische isolatie (U-waarde), waardoor de temperatuur van de buitenwand aan de binnenzijde relatief hoog blijft, zeer dicht bij de luchttemperatuur.

Op die oppervlakken wordt de lucht niet zo snel gekoeld als in minder goed geïsoleerde gebouwen, waar de lucht bij de koude wand naar de vloer stroomt en verder naar het binnen oppervlak, waarna de lucht opnieuw wordt opgewarmd en weer circuleert van onder het plafond naar de buitenste muur. Hoe groter het temperatuurverschil tussen het binnen oppervlak van de buitenwand en de lucht in de binnenruimte is, hoe sneller de lucht beweegt. Gebruikers van de ruimte ervaren dit als tocht. Dit gaat gepaard met straling van de koude wand, en dat is de reden waarom de interne temperatuur van de ruimte verder moet worden verhoogd om het juiste thermische comfort te bereiken.

In minder goed geïsoleerde gebouwen moet de binnentemperatuur vanwege snellere luchtbewegingen hoger worden gezet, op 23 tot 24 °C, om je comfortabel te voelen. In goed geïsoleerde gebouwen met langzame luchtbewegingen wordt comfort bereikt bij een lagere temperatuur van 20-21 °C.

Bij Trimo gevelsystemen beweegt de lucht heel langzaam en dat is de reden waarom ze een beter wooncomfort geven. Dankzij de superieure luchtdichtheid tussen Trimo's bouwelementen komt er geen lucht door de bouwschil die een snellere luchtbeweging zou kunnen veroorzaken.


 

GELUIDSBESCHERMING

Geluidsbescherming heeft een belangrijke invloed op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. Het is een noodzaak in residentiële, commerciële, openbare en andere typen gebouwen voor speciaal gebruik.


ECOLOGISCHE INTEGRITEIT

Trimo's bouwelementen en -systemen Trimoterm en Qbiss One bestaan uit minerale grondstoffen, voornamelijk stalen platen, thermische isolatie van steenwol en glas. Tijdens de productie van producten van Trimo worden niet-gevaarlijke materialen gebruikt. Ze zijn vrij van VOS (Vluchtige Organische Stoffen) en POP's (persistente organische verontreinigende stoffen), vrij van formaldehyde of andere stoffen die waarschijnlijk VOS uitstoten.

Trimo verspreidt samen met haar partners in de supply chain de cultuur van een verantwoordelijke houding ten opzichte van klimaatverandering. Ze doet dit door een zorgvuldig beheer van natuurlijke hulpbronnen en energie te implementeren en maatregelen te nemen ter vermindering van de indirecte gevolgen voor het niveau van de emissies. Trimo's verantwoordelijkheid komt ook tot uitdrukking in de gedefinieerde CO2-voetafdruk voor de belangrijkste Trimoterm en Qbiss producten in de volledige aankoopketen.


Trimo's bouwelementen kunnen heel goed worden gerecycled aan het eind van hun levensduur. Recycleerbaarheidspercentages:

  • Trimoterm 99%
  • Qbiss One 99%

UW VOLGENDE STAPPEN

Contact

S.S.G. Benelux v.o.f.
Postbus 65
5760 AB Bakel
Netherlands

M: +31 (0)645 748 759 (Noord)
M: +31 (0)619860325 (Zuid + België)
E: info@trimo.nl

Sales

Dhr. D.(Derk) P. J. M. verhoeven
E: derk.verhoeven@trimo-group.com
T: +31-492-344730
M: +31-492-344730

Dhr. A. (Ard) L. van Riessen
E: ard.vanriessen@trimo-group.com
T: +31-492-344730
M: +31-6-30113221