Bądź bezpieczny

Trimo pragnie, by budynki były wygodne i bezpieczne. Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach to szeroki temat, który odnosi się do ochrony ludzi, zwierząt, mienia ruchomego i nieruchomości, a także środowiska, dla którego działanie ognia lub dymu może mieć ogromne skutki.

  • 50% wypadków śmiertelnych z powodu pożaru spowodowane jest wyłącznie wdychaniem dymu i szkodliwych gazów.
  • Ponad 4000 zgonów i 70 000 hospitalizacji co roku z powodu pożarów – to prawie 200 osób każdego dnia.
  • 126 mld € równe 1% europejskiego GDP pochłaniają co roku straty w wyniku pożarów.

Korzyści

Ochrona

 Maksymalna ochrona ludzi, zwierząt, mienia i środowiska w przypadku pożaru.  

Spokój

Produkty są badane i certyfikowane przez wiodące międzynarodowe organizacje FM Approvals i LPCB. 

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa ścian i dachów - Qbiss One do dwóch godzin (EI120), Trimoterm do czterech godzin (EI240). 

Materiał klasyfikowany jako niepalny

Niepalny materiał klasyfikowany jako Euroclass A1 nie dodaje energii do ognia. 

Nietoksyczny dym

Nietoksyczny i nie zagrażający życiu dym emitowany w razie pożaru. 

Niższe koszty ubezpieczenia

Niższe koszty ubezpieczenia i mniejsze ryzyko. 

Próba ogniowa

Na rynku budowlanym dostępne są produkty z różnymi rdzeniami izolacyjnymi, np. z wełny mineralnej czy pianki. Ich odporność ogniowa i zachowanie w razie pożaru różnią się znacząco między sobą. 

Wybór produktów z niepalnym rdzeniem to pewny sposób, by nie przyczyniać się do zagrożenia pożarowego i intensywności pożaru.

REALNA SYTUACJA POŻARU

Próby wykazują, że w realnej sytuacji pożaru zachowanie płyt warstwowych różni się w zależności od rodzaju rdzenia. Płyty PUR i PIR wydzielają dużą ilość toksycznego dymu.

Od lewej do prawej: płyty z poliuretanem (PUR), wełną mineralną (MW), poliizocyjanuratem (PIR)

Sehen Sie im Video das Verhalten der unterschiedlichen Paneel - Typen

Certyfikaty i aprobaty

Produkty i rozwiązania Trimo, które były badane w najtrudniejszych warunkach, w tym w próbach ognia i w strefach huraganów, oferują spokój ducha wszystkim właścicielom i użytkownikom budynków i zapewniają oszczędności w obszarze ubezpieczenia

Produkty, systemy i rozwiązania budowlane Trimo zostały zbadane i zatwierdzone zgodnie z normami Factory Mutual (FM 4880, FM 4881) oraz Loss Prevention Certification Board (LPS 1208) w celu spełnienia wymagań stawianych przez ubezpieczycieli nieruchomości. W sprawie certyfikatów dla poszczególnych krajów prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego TrimoBiblioteka certyfikatów

KOLEJNE KROKI