Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Trimo oraz kupującymi produkty i usługi Trimo. Ogólne warunki sprzedaży stosowane są do wszystkich transakcji pomiędzy sprzedającymi i kupującymi do chwili, w której sprzedawca bądź kupujący postanowi w danym przypadku inaczej.

General sales conditions of Trimo d.o.o. EN No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. UK No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. SI No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. DE No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. IT No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. RU No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. HU No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. CZ No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. HR No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. SR No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. FR No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. PL No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. NL No. 5/2022

General sales conditions of Trimo Inženjering d.o.o. EN No. 6/2022

General sales conditions of Trimo Inženjering d.o.o. SR No. 6/2022


Ogólne warunki sprzedaży EN No. 4/2019

Ogólne warunki sprzedaży UK No. 4/2019

Ogólne warunki sprzedaży SI No. 4/2019

Ogólne warunki sprzedaży DE No. 4/2019

Ogólne warunki sprzedaży IT No. 4/2019

Ogólne warunki sprzedaży RU No. 4/2019

Ogólne warunki sprzedaży HU No. 4/2019

Ogólne warunki sprzedaży CZ No. 4/2019

Ogólne warunki sprzedaży HR No. 4/2019

Ogólne warunki sprzedaży SR No. 4/2019

Ogólne warunki sprzedaży FR No. 4/2019

Ogólne warunki sprzedaży PL No. 4/2019

Ogólne warunki sprzedaży NL No. 4/2019


Ogólne warunki zakupów

Ogólne warunki zakupów regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Trimo oraz dostawcami produktów i usług. Ogólne warunki zakupów stosowane są do wszystkich transakcji pomiędzy dostawcą a Trimo do chwili, w której dostawca i Trimo postanowią w danym przypadku inaczej.

Angielska, słoweńska i niemiecka wersja językowa ogólnych warunków zakupów została opublikowana oddzielnie.

Ogólne warunki zakupów EN

Ogólne warunki zakupów DE

Ogólne warunki zakupów SI