Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Trimo oraz kupującymi produkty i usługi Trimo. Ogólne warunki sprzedaży stosowane są do wszystkich transakcji pomiędzy sprzedającymi i kupującymi do chwili, w której sprzedawca bądź kupujący postanowi w danym przypadku inaczej.

Ogólne warunki sprzedaży EN

Ogólne warunki sprzedaży UK

Ogólne warunki sprzedaży SI

Ogólne warunki sprzedaży DE

Ogólne warunki sprzedaży IT

Ogólne warunki sprzedaży RU

Ogólne warunki sprzedaży HU

Ogólne warunki sprzedaży CZ

Ogólne warunki sprzedaży HR

Ogólne warunki sprzedaży SR

Ogólne warunki sprzedaży FR

Ogólne warunki sprzedaży PL

Ogólne warunki sprzedaży NL


Ogólne warunki zakupów

Ogólne warunki zakupów regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Trimo oraz dostawcami produktów i usług. Ogólne warunki zakupów stosowane są do wszystkich transakcji pomiędzy dostawcą a Trimo do chwili, w której dostawca i Trimo postanowią w danym przypadku inaczej.

Angielska, słoweńska i niemiecka wersja językowa ogólnych warunków zakupów została opublikowana oddzielnie.

Ogólne warunki zakupów EN

Ogólne warunki zakupów DE

Ogólne warunki zakupów SI