PRZYJEMNE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO ŻYCIA I PRACY

Przyjemne środowisko życia i pracy można uzyskać dzięki odpowiedniej temperaturze we wnętrzu, świeżemu powietrzu bez szkodliwych cząsteczek, właściwej ilości naturalnego światła dziennego, ochronie przed hałasem i ogniem.

NATURALNE ŚWIATŁO DZIENNE

Dla optymalnych warunków życia i pracy kluczowe znaczenie ma naturalne światło dzienne.

Modularny system fasadowy Qbiss One obejmuje eleganckie, wysokiej jakości, zintegrowane moduły okienne i inne elementy. Moduły okienne wykonane są z profili aluminiowych z przekładkami termoizolacyjnymi.

KOMFORT TERMICZNY

Komfort termiczny uzyskuje się dzięki odpowiedniej temperaturze powietrza we wnętrzach i na powierzchniach peryferyjnych, prędkości przepływu powietrza i poziomowi wilgotności. Obudowy Trimo zapewniają wysoką izolacyjność cieplną (współczynnik U), która utrzymuje temperaturę ścian zewnętrznych po wewnętrznej stronie na dość wysokim poziomie, zbliżonym do temperatury powietrza.

Na tych powierzchniach powietrze nie schładza się tak szybko, jak w przypadku mniej izolowanych budynków, gdzie powietrze na zimnej ścianie przesuwa się w stronę podłogi i dalej do wnętrza, zanim ponownie się ogrzeje i będzie cyrkulować pod sufitem w stronę ściany zewnętrznej. Im większa różnica temperatur między wewnętrzną powierzchnią ściany zewnętrznej a powietrzem we wnętrzu, tym szybsza cyrkulacja powietrza. Użytkownicy odczuwają ją jako przeciągi. Towarzyszy temu promieniowanie zimnej ściany, co powoduje konieczność dalszego wzrostu temperatury w przestrzeni wewnętrznej, by osiągnąć właściwy komfort termiczny.

W mniej izolowanych budynkach, ze względu na szybszy ruch powietrza, konieczne jest ustawienie wyższej temperatury wewnętrznej, od 23 do 24°C, by czuć się komfortowo. W dobrze izolowanych budynkach z wolnym ruchem powietrza komfort można uzyskać już przy temperaturach od 20 do 21 °C.

W budynkach z obudową Trimo cyrkulacja powietrza jest bardzo wolna, dlatego oferują one bardziej komfortowe warunki. Znakomita szczelność elementów Trimo zapobiega przenikaniu powietrza. 


 

 

OCHRONA PRZED HAŁASEM

Ochrona przed hałasem ma duże znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Jest konieczna w budynkach mieszkaniowych, handlowych, użyteczności publicznej i innych.

 

INTEGRALNOŚĆ EKOLOGICZNA

Oferowane przez Trimo rozwiązania elewacyjne, ścienne i dachowe Trimoterm i Qbiss One są produkowane z surowców mineralnych i blach stalowych oraz izolowane za pomocą wełny mineralnej.
Do produkcji nie wykorzystuje się materiałów niebezpiecznych. Produkty Trimo są wolne od TZO (trwałych zanieczyszczeń organicznych), gdyż LZO (lotne związki organiczne) spełniają wymogi prawne w zakresie zapewnienia zdrowia ludzkiego.
Trimo gwarantuje, że podczas produkcji ogólny poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza i narażenia na czynniki chemiczne w miejscu pracy jest znacznie poniżej limitów ustawowych. 

Produkty Trimo są projektowane i wytwarzane tak, aby podczas użytkowania nie stanowiły zagrożenia dla higieny, zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników, mieszkańców lub sąsiadów - nie emitują niebezpiecznego promieniowania, ani nie uwalniają niebezpiecznych substancji do wody pitnej, wód gruntowych, wód powierzchniowych lub gleby. Ponadto ich produkcja, użytkowanie i rozbiórka są zgodne z misją minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko i klimat

Zarówno Trimo, jak i jego partnerzy w łańcuchu dostaw, propagują kulturę odpowiedzialnego podejścia do zmian klimatycznych. Jest to możliwe dzięki starannemu zarządzaniu zasobami naturalnymi i energią produkcyjną oraz wdrażaniu środków, mających na celu zmniejszenie pośredniego wpływu na poziom emisji. Odpowiedzialność firmy Trimo można także zaobserwować w poziomie śladu węglowego, jaki firma wyznaczyła dla swoich głównych produktów Trimoterm i Qbiss w całym łańcuchu zakupów.

 
Elementy konstrukcyjne wykorzystywane przez Trimo nadają się do recyklingu. Wskaźniki recyklingu:

  • Trimoterm 99%
  • Qbiss One 99%

KOLEJNE KROKI

Skontaktuj się

Trimo Polska
Sp. z.o.o.
Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
Polska

T: +48 691 539 255
E: trimo.pl@trimo-group.com