PRZYJEMNE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO ŻYCIA I PRACY

Przyjemne środowisko życia i pracy można uzyskać dzięki odpowiedniej temperaturze we wnętrzu, świeżemu powietrzu bez szkodliwych cząsteczek, właściwej ilości naturalnego światła dziennego, ochronie przed hałasem i ogniem.

NATURALNE ŚWIATŁO DZIENNE

Dla optymalnych warunków życia i pracy kluczowe znaczenie ma naturalne światło dzienne.

Modularny system fasadowy Qbiss One obejmuje eleganckie, wysokiej jakości, zintegrowane moduły okienne i inne elementy. Moduły okienne wykonane są z profili aluminiowych z przekładkami termoizolacyjnymi.

KOMFORT TERMICZNY

Komfort termiczny uzyskuje się dzięki odpowiedniej temperaturze powietrza we wnętrzach i na powierzchniach peryferyjnych, prędkości przepływu powietrza i poziomowi wilgotności. Obudowy Trimo zapewniają wysoką izolacyjność cieplną (współczynnik U), która utrzymuje temperaturę ścian zewnętrznych po wewnętrznej stronie na dość wysokim poziomie, zbliżonym do temperatury powietrza.

Na tych powierzchniach powietrze nie schładza się tak szybko, jak w przypadku mniej izolowanych budynków, gdzie powietrze na zimnej ścianie przesuwa się w stronę podłogi i dalej do wnętrza, zanim ponownie się ogrzeje i będzie cyrkulować pod sufitem w stronę ściany zewnętrznej. Im większa różnica temperatur między wewnętrzną powierzchnią ściany zewnętrznej a powietrzem we wnętrzu, tym szybsza cyrkulacja powietrza. Użytkownicy odczuwają ją jako przeciągi. Towarzyszy temu promieniowanie zimnej ściany, co powoduje konieczność dalszego wzrostu temperatury w przestrzeni wewnętrznej, by osiągnąć właściwy komfort termiczny.

W mniej izolowanych budynkach, ze względu na szybszy ruch powietrza, konieczne jest ustawienie wyższej temperatury wewnętrznej, od 23 do 24°C, by czuć się komfortowo. W dobrze izolowanych budynkach z wolnym ruchem powietrza komfort można uzyskać już przy temperaturach od 20 do 21 °C.

W budynkach z obudową Trimo cyrkulacja powietrza jest bardzo wolna, dlatego oferują one bardziej komfortowe warunki. Znakomita szczelność elementów Trimo zapobiega przenikaniu powietrza. 


 

 

OCHRONA PRZED HAŁASEM

Ochrona przed hałasem ma duże znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Jest konieczna w budynkach mieszkaniowych, handlowych, użyteczności publicznej i innych.

 

INTEGRALNOŚĆ EKOLOGICZNA

Elementy i systemy Trimo - Trimoterm i Qbiss One składają się z surowców mineralnych, głównie arkuszy stali, izolacji termicznej z wełny mineralnej i szkła. W trakcie produkcji Trimo korzysta z nieszkodliwych materiałów. Nie ma w nich wolnych związków organicznych (Volatile Organic Compounds), trwałych zanieczyszczeń organicznych (Persistent Organic Pollutants), formaldehydów i innych substancji, które mogą emitować wolne związki organiczne.

Trimo wykazuje się odpowiedzialną postawą w kwestii zmian klimatycznych i starannie wybiera partnerów w łańcuchu dostaw. W tym celu wdraża odpowiednie zarządzanie zasobami naturalnymi, produkcją energii i pomiarami emisji. Odpowiedzialność Trimo znajduje wyraz w określeniu wpływu emisji CO2 na środowisko w odniesieniu do głównych produktów Trimoterm i Qbiss.


Komponenty budowlane Trimo prawie w całości podlegają recyklingowi. Podatność na recykling wynosi:

  • Trimoterm 99%
  • Qbiss One 98%

KOLEJNE KROKI

Skontaktuj się

Trimo Polska
Sp. z.o.o.
Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
Polska

T: +48 691 539 255
E: trimo.pl@trimo-group.com