Opšti uslovi prodaje

Opšti uslovi prodaje regulišu obligacione odnose između kompanije Trimo i kupaca proizvoda i usluga kompanije Trimo. Ovi uslovi prodaje važe za sve odnose prodavaca i kupaca, ukoliko se prodavac i kupac u pojedinačnim slučajevima ne dogovore drugačije.

Opšti uslovi prodaje EN

Opšti uslovi prodaje UK

Opšti uslovi prodaje SI

Opšti uslovi prodaje DE

Opšti uslovi prodaje IT

Opšti uslovi prodaje RU

Opšti uslovi prodaje HU

Opšti uslovi prodaje CZ

Opšti uslovi prodaje HR

Opšti uslovi prodaje SR

Opšti uslovi prodaje FR

Opšti uslovi prodaje PL

Opšti uslovi prodaje NL


Opšti uslovi nabavke

Opšti uslovi nabavke kompanije Trimo regulišu obligacione odnose između kompanije Trimo i dobavljača proizvoda i usluga kompanije Trimo. Ovi uslovi nabavke važe za sve odnose dobavljača i kupaca, ukoliko se dobavljač i kompanija Trimo u pojedinačnim slučajevima ne dogovore drugačije.

Opšti uslovi nabavke EN

Opšti uslovi nabavke DE

Opšti uslovi nabavke SI