Nieograniczone możliwości projektowe

Qbiss One jest jednym z systemów ściennych o najbardziej gładkiej i płaskiej powierzchni w swojej klasie.

Qbiss One wyróżniają unikalne i opatentowane zaokrąglone krawędzie, które eliminują potrzebę cięcia, spawania czy zginania płyt, co często prowadzi do uszkodzeń czy utraty własności kasetonów w przypadku tradycyjnych rozwiązań.

Qbiss One dostępny jest w opcji płaskiej lub zaokrąglonej, zapewniając jeszcze większą elastyczność, z niepełnymi lub pełnymi spoinami bądź kombinacją obu spoin. Elementy Qbiss One można montować w różnych układach, w tym pionowym, poziomym lub cegiełkowym. Możliwe jest też łączenie różnych układów, co zwiększa możliwości projektowania i pozwala uzyskać budynki o całkowicie indywidualnym wyglądzie.

UNIKALNA PŁASKOŚĆ, WIĘKSZE ROZMIARY

Qbiss One umożliwia projektowanie prostych i gładkich elewacji, w których każdy element, bez względu na rozmiar cechuje się ekstremalną płaskością.

Dzięki długościom od 530 mm do 6500 mm, Qbiss One oferuje dłuższe elementy fasadowe niż zwykłe kasetony metalowe, których typowa długość sięga 3 m.

Qbiss One – najbardziej płaska ściana w swojej klasie

OPCJE ŁĄCZENIA

System Qbiss One umożliwia połączenie różnych opcji spoin niepełnych i pełnych.

Opcja połączenia B-B
Opcja połączenia F-BF
Opcja połączenia F-B
Opcja połączenia B-BF
Opcja połączenia BF-B
Opcja połączenia BF-BF

USŁUGA PROJEKTOWA ARTME
 

 

 
ArtMe to najnowsza, unikalna i zaawansowana technologicznie usługa obróbki powierzchni elewacji, która pozwala nadać okładzinom elewacyjnym nieograniczoną ilość kształtów, wzorów i efektów wizualnych i uzyskać indywidualne, wyraźne i kreatywne rezultaty.

Od wzorów i zdjęć po napisy, logotypy, znaki i rozwiązania indywidualne, ArtMe realizuje każdą wizję bez konieczności użycia kleju, dodatkowych elementów czy części konstrukcji.

ArtMe korzysta z kontrolowanej technologii formowania 3-D, zastosowanej po raz pierwszy na kompletnych elementach fasadowych z powlekanymi powierzchniami stalowymi. Usługa ArtMe nie ma wpływu na integralność i funkcjonalność produktów.

Nowoczesna technologia kształtowania okładzin elewacyjnych umożliwia stworzenie indywidualnych wzorów na życzenie. Z drugiej strony, można również wybrać jeden z predefiniowanych wzorów.

OPCJE MONTAŻU

Montaż pionowy cegiełkowy

Taki sposób montażu umożliwia pionowe połączenie indywidualnych elementów fasady. Efekt zróżnicowania można osiągnąć, montując modularne elementy fasady z przesunięciem w kierunku poziomym.

Montaż poziomy

Montaż przedstawia klasyczny i najbardziej popularny układ płyt. Horyzontalny system modułowy składa się z indywidualnych elementów fasadowych, połączonych w kierunku poziomym (równoległym) z systemem pióro-wpust oraz przymocowanym do podkonstrukcji wsporczej montowanej wertykalnie (prostopadle do paneli). Równoległy system uszczelnień składa się ze   specjalnie wyprofilowanych  uszczelek aplikowanych w pionowych i poziomych stykach paneli.

 

 

Montaż poziomy cegiełkowy

Tak zwane montowanie “na cegiełkę” to najnowsza innowacja podbijająca rynek fasadowy. To rozwiązanie pozwala nie tylko na symetryczne przesunięcie (pionowy styk znajduje się po środku wyżej lub niżej umiejscowionej płyty), ale również oznacza, że pionowe styki mogą być umiejscowione na równoległych osiach sąsiadujących poziomo elementów fasadowych.

Asymetryczny montaż poziomy Qbiss One

Ten nowoczesny sposób montażu oferuje kolejną opcję projektową architektom poszukującym możliwości większej indywidualizacji projektu. Dzięki asymetrycznemu układowi oś pozioma jest na równym poziomie wzdłuż całej szerokości budynku, podczas gdy osie pionowe ustawione są w przypadkowym porządku. W ten sposób obudowa nabiera nowoczesnego dynamizmu, podkreślając formę budynku i inne cechy architektoniczne.

Montaż pionowy

Klasyczny pionowy system fasadowy składa się z indywidualnych elementów fasadowych, połączonych w pionowym kierunku (prostopadle)  z systemem pióro-wpust, przymocowanym do podkonstrukcji wsporczej ułożonej w poziomie (równolegle). Pionowe uszczelnienie składa się z zintegrowanej uszczelki w obu równoległych stykach, z dodatkową uszczelką EPDM w styku elementu narożnego; prostopadłe styki (poziome połączenia) elementów są uszczelnione specjalnie wyprofilowaną uszczelką.

Montaż pionowy cegiełkowy

Taki sposób montażu umożliwia pionowe połączenie indywidualnych elementów fasady. Efekt zróżnicowania można osiągnąć, montując modularne elementy fasady z przesunięciem w kierunku poziomym.

Montaż poziomy

Montaż przedstawia klasyczny i najbardziej popularny układ płyt. Horyzontalny system modułowy składa się z indywidualnych elementów fasadowych, połączonych w kierunku poziomym (równoległym) z systemem pióro-wpust oraz przymocowanym do podkonstrukcji wsporczej montowanej wertykalnie (prostopadle do paneli). Równoległy system uszczelnień składa się ze   specjalnie wyprofilowanych  uszczelek aplikowanych w pionowych i poziomych stykach paneli.

 

 

KOLORY

Qbiss One gwarantuje najwyższą ochronę antykorozyjną do 30 lat. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami SPrzedaży.

Range of Colours

Special metallic
Silver
Light Silver
Dark Silver
Light graphite
Solid colours
White
Gray White
Light grey
Cream
Bright Yellow
Basalt grey
Sapphire Blue
Traffic red
Anthracite
Black

Colorcoat Prisma® Elements*
Sirius Sparkle
Orion Sparkle
Zeus Sparkle
Seren White
Seren Silver
Seren Gold
Seren Copper
Seren Black
Anthracite Solet

* Colorcoat Prisma and Seren are trademarks of Tata Steel UK Limited

Bespoke solutions and materials**
Quadro Lucido
Dots Lucido
2WL Lucido
5WL Lucido
Pelle Lucido
** Availability and application shall be discussed with Trimo technical department.

RÓŻNORODNE PROJEKTY

Materiały i wygląd

  • Stal
  • Stal nierdzewna
  • Wygląd węgla, drewna

Opcje kolorystyczne

  • jeden kolor dla całego budynku
  • różne kolory elementów zorganizowane według przypadkowego wzoru lub na dużych powierzchniach kolorystycznych
  • różne kolory linii cienia

* Inne kolory dostępne na indywidualne zamówienie.