Splošni prodajni pogoji

Splošni prodajni pogoji Trimo urejajo obligacijska razmerja med družbo Trimo d.d. in kupci proizvodov in storitev iz Trimovega prodajnega programa. Nanašajo se na vsa razmerja med prodajalcem in kupcem, razen, če se prodajalec in kupec za posamezen primer nista dogovorila drugače.

Objavljamo slovensko, angleško, nemško, italijansko, rusko, madžarsko, češko, hrvaško, srbsko, francosko, poljsko in nizozemsko verzijo Splošnih prodajnih pogojev.

Splošni prodajni pogoji EN

Splošni prodajni pogoji UK

Splošni prodajni pogoji SI

Splošni prodajni pogoji DE

Splošni prodajni pogoji IT

Splošni prodajni pogoji RU

Splošni prodajni pogoji HU

Splošni prodajni pogoji CZ

Splošni prodajni pogoji HR

Splošni prodajni pogoji SR

Splošni prodajni pogoji FR

Splošni prodajni pogoji PL

Splošni prodajni pogoji NL


Splošni nabavni pogoji

Splošni nabavni pogoji Trima urejajo obligacijska razmerja med družbo Trimo d.d. in dobavitelji proizvodov in storitev iz Trimovega nabavnega programa. Nanašajo se na vsa razmerja med dobaviteljem in Trimom, razen, če se dobavitelj in Trimo za posamezen primer nista dogovorila drugače.

Objavljamo slovensko, angleško in nemško različico Splošnih nabavnih pogojev.

Splošni nabavni pogoji EN

Splošni nabavni pogoji DE

Splošni nabavni pogoji SI