KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PŘESNĚ NA MÍRU VAŠIM POTŘEBÁM

Řízení celého řetězce umožňuje společnosti Trimo uvádět do praxe myšlenky, osvědčené postupy a řešení v celém výrobním procesu již od fáze vývoje a navrhovat optimální základní řešení. Zákazník tedy dostane nejen řešení, které je nejen kompletní, ale též optimální a přesně přizpůsobené jeho potřebám.

Společnost Trimo rozumí požadavkům kladeným na výstavbu moderních budov, a proto naslouchá svým zákazníkům a neustále zlepšuje svoje služby, aby bylo schopno zajistit hladký průběh stavebních projektů od fáze návrhu až po vlastní instalaci. Po zahájení projektu se společnost Trimo zavazuje poskytnout prostřednictvím svých projektantů zákazníkovi podporu nutnou k dodržení harmonogramu projektu a hladkému průběhu prací ve všech jeho fázích.

Od návrhu, výroby a dodávky po instalaci a údržbu.

VAŠE DALŠÍ KROKY

Dostat do kontaktu

Trimo d. o. o. - organizační složka
Domažlická 1232/3
130 00 Praha 3 – Žižkov
Česká republika

T: +420 267 317 212
M: +420 724 755 228
E: trimo.cz@trimo-group.com