PŘÍJEMNÉ A BEZPEČNÉ BYDLENÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Příjemné prostředí pro bydlení a práci, to znamená vhodnou teplotu v interiéru, čerstvý vzduch bez škodlivých částic, dostatečné přirozené osvětlení uvnitř budovy, účinná zvuková izolace a požární odolnost.

Přirozené denní osvětlení

Pro optimální prostředí pro život a práci má zásadní význam dostatečný přísun přirozeného denního světla. Současná zasklení sestávají z více vrstev skla s povrchovými vrstvami snižujícími emise a jsou plněná vzácnými plyny, které zlepšují tepelně izolační vlastnosti a zároveň i propustnost slunečního záření. Kromě infračerveného záření a tepelné energie je ale omezen i prostup viditelného světla. 

Modulární fasádní systém Qbiss One zahrnuje i elegantní a kvalitní integrované okenní moduly a další prvky. Okenní moduly jsou vyrobeny z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, který minimalizuje výskyt tepelných mostů a zaručuje maximální tepelné parametry.

Tepelná pohoda

Tepelné pohody v interiéru dosáhneme při vhodné teplotě vzduchu nejen v prostoru, ale i na jeho okrajových plochách, správné rychlosti pohybu vzduchu a potřebné vlhkosti. Fasády budov od společnosti Trimo zajišťují účinné zateplení (vysokou hodnotu U), takže teplota na vnitřní straně obvodových zdí je velmi blízká teplotě vnitřního vzduchu.

Vzduch se na těchto plochách neochlazuje tak rychle jako u méně zateplených budov, kde vzduch klesá podél studené stěny k podlaze a proudí dále do interiéru, než se znovu zahřeje a začne cirkulovat pod stropem k obvodové zdi. Čím větší je rozdíl v teplotě mezi vnitřním povrchem obvodové zdi a vzduchem ve vnitřním prostoru, tím rychleji vzduch proudí. Uživatelé budovy pak tento jev vnímají jako průvan. K tomu se ještě přidává sálání studené stěny, které způsobuje, že k dosažení tepelné pohody je nutno dále zvýšit teplotu v prostoru.

V méně zateplené budově je pro dosažení komfortu vlivem rychlejšího proudění vzduchu nutno nastavit vyšší teplotu – zpravidla 23 až 24 °C. V dobře zateplené budově s pomalým pohybem vzduchu lze tepelné pohody dosáhnout při nastavení na 20 až 21 °C.

S fasádou budovy od společnosti Trimo vzduch proudí velmi pomalu, což zajišťuje vyšší tepelnou pohodu. Díky naprosté neprodyšnosti spojů mezi stavebními prvky Trimo neproniká skrze plášť budovy žádný vzduch, který by mohl urychlovat proudění vzduchu uvnitř.


Ochrana proti hluku

Ochrana proti hluku má velký význam pro zdraví a pohodu obyvatel budovy. V obytných domech a jiných budovách pro zvláštní využití jde o naprostou nezbytnost. V posledních několika letech platí v důsledku přísnějších předpisů pro zaměstnavatele a pracovní prostředí přísnější požadavky na ochranu proti hluku, která se nyní týká i průmyslových budov. Účinná zvuková izolace (vysoká hodnota Rw) u prefabrikovaných stavebních prvků závisí na jejich tloušťce a hmotnosti.


Ekologická integrita

Stavební prvky Trimo a systémy Trimoterm a Qbiss One jsou vyráběny z minerálních surovin – zejména ocelového plechu – a jako izolace je použita minerální vlna a sklo. K výrobě produktů společnosti Trimo nejsou používány žádné nebezpečné materiály. Neobsahují žádné těkavé (VOC) ani konzistentní organické látky (POP), formaldehyd ani jiné látky uvolňující VOC.

Společnost Trimo se ve spolupráci s partnery ze svého dodavatelského řetězce snaží propagovat kulturu odpovědného přístupu ke klimatickým změnám. Proto implementuje pečlivý systém řízení spotřeby přírodních zdrojů a energie na výrobu a zavádí opatření pro snižování nepřímých dopadů na úroveň emisí. Projevem odpovědnosti společnosti Trimo je také přesné určení emisí CO2 (uhlíkové stopy) v případě hlavních produktů Trimoterm a Qbiss v celém dodavatelském řetězci.


Stavební prvky Trimo jsou na konci své životnosti vysoce recyklovatelné. Míra recyklovatelnosti:

  • Trimoterm 99%
  • Qbiss One 98%


VAŠE DALŠÍ KROKY

Dostat do kontaktu

Trimo d. o. o. - organizační složka
Domažlická 1232/3
130 00 Praha 3 – Žižkov
Česká republika

T: +420 267 317 212
M: +420 724 755 228
E: trimo.cz@trimo-group.com