Buďte chráněni

Lidé žijící ve městech tráví asi 90 % svého času v budovách. Společnost Trimo usiluje o to, aby budovy byly komfortnější a zároveň bezpečné. Požární bezpečnost v budovách je široký pojem, který se týká ochrany osob, zvířat, majetku i celých lokalit stejně jako životního prostředí před často ničivými následky požáru a smrtelně nebezpečného kouře.

  • Smrt při požáru nastává v 50 % v důsledku nadýchání kouře a toxických výparů.
  • Ročně zemře více než 4 000 lidí a více než 70 000 pacientů je hospitalizovaných s problémy v souvislosti s požárem a vzniklým kouřem – to je skoro 200 lidí denně.
  • Každoroční škody vzniklé při požárech v Evropě dosahují 126 miliard Eur, což odpovídá 1 % evropského HDP.

Výhody

Ochrana

Maximálně účinná ochrana osob, zvířat, majetku a životního prostředí v případě požáru.

Život bez obav

Produkty a materiály jsou hodnoceny, testovány a certifikovány předními mezinárodními institucemi: FM a LPCB.

Požární odolnost

Vysoká požární odolnost stěn a střech - Qbiss One až 2 hodiny (EI120), Trimoterm až 4 hodiny (EI240).

Nehořlavý materiál

Jako izolační jádro je v systémech Qbiss One a Trimoterm použit nehořlavý materiál nejvyšší třídy požární bezpečnosti (Euroclass A1), který nedodává požáru žádnou další energii.

Žádný toxický kouř

V případě požáru se neuvolňuje žádný toxický nebo smrtelně nebezpečný kouř.

Nižší náklady na pojištění

Nižší náklady na pojištění a nižší riziko škod na majetku.

Požární testy

Na trhu se stavebninami jsou k dispozici stavební produkty s různým izolačním jádrem např. z minerální vlny nebo různých druhů pěny. Jejich požární odolnost a reakce na oheň se může výrazně lišit.

Volbou produktů s nehořlavým jádrem lze spolehlivě zajistit, aby panely nepřispívaly k šíření ohně a tedy nezvyšovaly intenzitu požáru v kterékoli jeho fázi.

POŽÁRNÍ SITUACE

Testy ukazují, že v situaci skutečného požáru se sendvičové panely chovájí odlišně v závislosti na provedení izolačního jádra a že sendvičové panely s jádrem z PUR a PIR pěny produkují značné množství toxického kouře.

Zleva doprava: sendvičové panely s polyuretanem (PUR), minerální vlnou (MW) a polyizokyanátem (PIR)

Podívejte se na video s použitím různých typů sendvičových panelů.

Certifikáty a potvrzení

Produkty a řešení společnosti Trimo, které jsou posuzovány a testovány v nejnáročnějších podmínkách, a to včetně požárních testů a testů pro oblasti s výskytem hurikánů, poskytují stavebníkům jistotu a umožňují jim dosáhnout nižších pojistných sazeb

Stavební produkty, řešení a systémy společnosti Trimo jsou testovány a certifikovány podle norem Factory Mutual (FM 4880, FM 4881) a Loss Prevention Certification Board (LPS 1208), které zajišťují dodržování požadavků pojistitelů. Požární a další certifikáty pro jednotlivé země obdržíte od technické podpory společnosti TrimoKnihovna certifikátů

VAŠE DALŠÍ KROKY

Dostat do kontaktu

Trimo d. o. o. - organizační složka
Domažlická 1232/3
130 00 Praha 3 – Žižkov
Česká republika

T: +420 267 317 212
M: +420 724 755 228
E: trimo.cz@trimo-group.com