PROFESIONÁLNÍ OBCHODNÍ TÝM

Obchodníci společnosti Trimo jsou experti ve svém oboru. Prostřednictvím osobních jednání od samého začátku projektu Vám pomohou najít maximálně funkční a ekonomické řešení.

VÝZKUM & VÝVOJ

Základem našich vývojových aktivit je úspěšná tvorba inovativních a kvalitních produktů a řešení, která dostojí potřebám všech zákazníků společnosti Trimo. Přidaná hodnota produktů a řešení je důležitým faktorem pro rozvoj společnosti Trimo i jejích zákazníků. Základními principy strategie rozvoje společnosti Trimo i její skupiny je udržitelný rozvoj a výstavba. V poslední době se vývojové aktivity společnosti zaměřují na oblast snižování spotřeby energie v budovách, snižování uhlíkové stopy a zlepšování energetické bilance při vyšší míře recyklovatelnosti produktů. Při výzkumu a vývoji za všech okolností zohledňujeme dopady produktu nebo řešení na životní prostředí během celého životního cyklu (LCA – Lifce Cycle Assessment, analýza životního cyklu). Kromě nových produktů společnost Trimo pro svoje zákazníky úspěšně vyvíjí a realizuje individuální řešení na bázi jednotlivých projektů.

DESIGN

Design Picture

Tým návrhářů společnosti Trimo je složen z architektů, statiků a stavebních i strojních inženýrů, kteří ve vzájemné spolupráci rychle a profesionálně zpracují potřebné projekty; kdy během celého procesu naslouchají zákazníkovi. Již od rané fáze konceptu tým úzce spolupracuje s architekty. Dobrá komunikace a souběžné provádění různých fází procesu zajišťuje kvalitní realizaci a včasné dokončení projektu. 

Neustále sledujeme celosvětový trh a návrhy zpracováváme podle uznávaných světových norem – evropských (EN), ruských (SNIP), amerických (ASTM), německých (DIN) apod. Zpracováváme projekty jako celek i jejich části podle individuálních požadavků a momentální fáze projektu. Jsme proto schopni souběžně zpracovávat více záměrů nebo řešení či spolupracovat na implementaci projektové dokumentace (PGD, PZI, PDI apod.).

Společnost Trimo může poskytnout širokou paletu architektonických a technických detailů ve formátu AutoCAD  Kromě toho lze vytvořit i detaily na míru přesně podle požadavků zákazníka a daného projektu. 

Pro podporu a urychlení procesu projektování jsou objekty systémů Qbiss One a Trimoterm k dispozici v knihovně BIM pro návrhový software ArchiCad a Revit.

BIM Library

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Tým technických konzultantů společnosti Trimo je partnerem, na kterého se můžete spolehnout, že Vám bude poskytovat komplexní podporu během celého projektu od fáze projektování a nákupu až po projektové řízení a realizaci a že zajistí bezproblémovou implementaci. Technická podpora spočívá ve zpracování vizualizací, detailů, statického řešení a řízení změn, informací a zdrojů.

Tým technických konzultantů Vám také může poskytnout speciální produktová řešení navržená přesně podle potřeb Vašeho projektu.Contact us

technical-support

CERTIFIKÁTY

Kvalitu a vynikající technické parametry produktů a kompletních řešení společnosti Trimo potvrzují četné certifikáty, které nám umožňují splňovat různé požadavky, ať již jde o obchodní procesy, právní omezení nebo podmínky uplatňované pojišťovnami po celém světě.

Společnost Trimo je držitelem více než 1500 certifikátů na svoje produkty a řešení, které platí ve 23 zemích po celém světě. Patří mezi ně certifikáty podle norem ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018, CE, FM Approved, CWCT, EN, SC2, DIN, BS, UBC, a mnoho dalších.

 

Knihovna certifikátů

VAŠE DALŠÍ KROKY

Dostat do kontaktu

Trimo d. o. o. - organizační složka
Domažlická 1232/3
130 00 Praha 3 – Žižkov
Česká republika

T: +420 267 317 212
M: +420 724 755 228
E: trimo.cz@trimo-group.com