Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují závazný vztah mezi společností Trimo a subjektem kupujícím její produkty a služby. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, pokud se prodávající a kupující v jednotlivých případech nedohodnou jinak.

Všeobecné obchodní podmínky EN

Všeobecné obchodní podmínky UK

Všeobecné obchodní podmínky SI

Všeobecné obchodní podmínky DE

Všeobecné obchodní podmínky IT

Všeobecné obchodní podmínky RU

Všeobecné obchodní podmínky HU

Všeobecné obchodní podmínky CZ

Všeobecné obchodní podmínky HR

Všeobecné obchodní podmínky SR

Všeobecné obchodní podmínky FR

Všeobecné obchodní podmínky PL

Všeobecné obchodní podmínky NL


General conditions of purchase

The General conditions of purchase regulate the obligatory relationships between the company, Trimo and suppliers of Trimo products and services. These conditions of purchase apply to all relationships between supplier and Trimo, unless a supplier and Trimo agree differently in individual cases.

English, Slovene and German versions of the General conditions of purchase are published separately.

General conditions of purchase EN

General conditions of purchase DE

General conditions of purchase SI