Administrativně skladovací objekt FIALA TRANSPORT Holešov

Modulární fasádní systém Qbiss One na našem trhu v uplynulých letech zdomácněl a proniká nejen do povědomí široké architektonické veřejnosti, ale i lokálních investorů, kteří by chtěli svůj objekt pojmout jako nadčasový s přidanou hodnotou precizního architektonického designu a detailu. Jedním z takových případů je i Administrativně skladovací objekt společnosti Fiala Transport, s.r.o., který vzniká v areálu společnosti v Holešově u Zlína.
Projekt vznikal postupně od roku 2011 a pochází z dílny společnosti Nextlevel studio architekta Michala Kutálka. Nebylo to poprvé, kdy tento mladý architekt použil fasádní systém Qbiss One na svém projektu. Poprvé to bylo v roce 2010 na projektu společnosti MERCUT v Uherském Hradišti a tento objekt se stal do jisté míry inspirativním i pro novou budovu v Holešově. Poučen z předchozí realizace držel se nyní architekt striktně ortogonálních jednoduchých tvarů; fasádu tvořil promyšleně v jednotném modulu s návazností na otvory. V tomto případě je hlavní prosklená fasáda administrativního objektu plně převzata z projektu Mercutu a vytváří tak signifikatní a zcela charakteristický rukopis architekta.
Projekt je hmotově rozčleněn na halu a administrativní budovu; mezi nimi probíhá spojovací komunikační krček podélné orientace. Oba objekty jsou zcela „zabaleny“ do fasádního systému Qbiss One, který plynule přechází z jednoho na druhý pomocí jednoduchých detailů a přechodových systémových rohů tvaru písmene „L“. Modulární jednota a kompaktnost spolu s důrazem na detaily a finálním barevným řešením metalického vzhledu dodává objektu velmi nadčasový a přitom jasný výraz, kterým se zcela vymezuje svému okolí a vytváří v urbanismu starší zástavby rodinných domů nový architektonický prvek identifikovatelný dobou vzniku. Je zcela odlišný od svého okolí, přesto do něj díky nenásilnému včlenění a respektem k výškové hladině okolních objektů přirozeně zapadá.
Ve Zlínském kraji se jedná již o třetí realizaci z tohoto systému, která navíc ukazuje, že Qbiss One je vhodný nejen pro velkolepé objekty nadnárodních koncernů, ale i pro architekturu tvořenou lokálními investory, jejichž budovy se díky vyjímečným technickým vlastnostem a dlouhé životnosti fasády stanou signifikantními po další desetiletí a budou se tak podílet na vytváření „genia loci“ daného místa.
 
Projekt: Administrativně skladový objekt FIALA TRANSPORT Holešov, s.r.o.
Místo: Holešov, Zlínský kraj
Investor: FIALA TRANSPORT, s.r.o.
Architekt: Nextlevel studio, Ing.arch. Michal Kutálek
Generální dodavatel stavby: PSK – průmyslové stavby a konstrukce, a.s.
Fasáda: Qbiss One B tl. 150mm, barva GREY ALUMINIUM, 624 m2