Co je BIM?

BIM nebo také Building Information Modelling je proces či nová cesta tvorby, kde pomocí běžných standardů a speciálních řad orientovaných na konkrétní produkty lze ve 3D vizualizacích prezentovat navrhovaný objekt a umožnit tak sdílení informací, které tento BIM model obsahuje, všem zúčastněným stranám od architektů přes stavební inspektory až po investora.
BIM se tak stále více stává běžným procesem pro budoucí development a výstavbu veškerých objektů a pro státní zakázky napříč celou Evropou je pomalu zaváděn jako platná součást legislativy; například vláda Velké Británie řídí již nyní jeho používání jako stavební strategii s tím, že veškeré organizace aktivní ve stavebnictví by měly dosáhnout jeho úrovně 2 BIM do roku 2016.

S použitím kompatabilního softwaru jsou všechny strany schopné sdílet stejné informace a vložit je do vznikajícího modelu tak, že může vzniknout kompletní digitální prototyp celého projektu, který je schopen simulovat jeho chování v praxi.

BIM, díky použité technologii, zlepšuje konečný výsledek navrženého objektu prostřednictvím zvýšené efektivity, konzistence a spolehlivosti, které umožňují rychlou výměnu informací; používá hlavně  stejná data tak, aby případné problémy se změnami specifikace mohly být přizpůsobeny a integrovány v průběhu stavebního procesu a následné změny zapracovaly všechny strany, kterých se týkají.

Centrum Standfordské Univerzity pro Integrované vybavení inženýrství (CIFE) studovalo výhody nástroje BIM pro všechny strany, včetně architektů.

Vědci se shodli na tom, že BIM může nabídnout:
  • Odstranění až 40% změn v projektu, které nejsou součástí rozpočtu
  • Až  80% úspory času při generování odhadu celkových nákladů stavby
  • Přesnost odhadu celkových nákladů stavby s tolerancí cca 3%
  • Až  10% úspory celkové hodnoty zakázky
  • 7% -ní časovou úsporu při projektování objektu
 
To následně umožní:       
  • Časovou úsporu při dotváření změn v projektu
  • Dopady změn na stavební dynamiku
  • On-line spolupráci při vstupech do konstrukce objektu
  • Modelování budovy  v provozu (jak bude vypadat, jak se bude provádět)

BIM zahrnuje  tvar, design, čas, náklady, výkonnost a logistiku, od geotechnických prvků potřebných na podporu výstavby až po vnější povrchovou úpravu, dveří a oken. Výrobci a stavební firmy napříč celým spektrem výstavby vytváří knihovny informací o svých produktech (podlahy, stěny, stropy apod.) v univerzálním standardním formátu, který bude přístupný všem architektům a ostatním zainteresovaným stranám v dodavatelském řetězci a který budou moci použít pro tvorbu své části projektu.

Fasádní systém Qbiss One společnosti Trimo již má rozsáhlou datovou knihovnu, která umožňuje jeho použití, spolu s mnoha kombinacemi nebo detaily prvků pro dokonalou simulaci modelu v BIM a bezproblémovou integraci celkové specifikace budovy.

Architekti po celém světě více a více využívají nástroj BIM, neboť zlepšuje spolupráci, koordinaci a kvalitu designu, zadávání veřejných zakázek a řízení stavby, což znamená, že další budovy mohou být postaveny včas a v rámci domluveného rozpočtu.

Jste-li zapojeni do jakékoliv části výstavby projektu, pak BIM je pro Vás tou správnou volbou. Architekti, investoři, dodavatelé a subdodavatelé - ti všichni mohou čerpat výhody nástroje BIM.

Knihovny prvků BIM pro Qbiss One jsou k dispozici na http://www.qbiss.eu/high-aesthetic-total-wall-solution/downloads/bim/