Czech in black

Rok 2015 zaznamenal na českém stavebním trhu růst v objemu projektů a zakázek ať již do průmyslové výroby či, automobilového průmyslu či v počtu administrativních a obchodních objektů. Zároveň řada investorů již nevnímá fasádu svého objektu jako pouhou „ochrannou schránku technologie“; čím dál tím více se dostávají ke slovu různá designová řešení a to nejen v rastrovém fasádním systému Qbiss One, ale i na poli standardních sendvičových panelů.
Trendem letošního roku jsou tmavé barvy – zejména antracitová (RAL7016) a temně černá (RAL9005), které se objevují na řadě sendvičových fasád. Designově přidanou hodnotou pak je hladké provedení bez profilace (hladký panel – GLADIO), které společnost Trimo d.d. umí garantovat na svých ohnivzdorných fasádních systémech a to i v případě tmavých barev, které jsou tepelně velice absorbční a v provedení bez profilace jsou náchylnější ke tvarové nestabilitě. Společnost Trimo d.d. však přesvědčuje díky svým výrobním možnostem, že i takto ambiciózní projekty jsou životaschopné.

Mezi takové projekty patří např. novostavba výrobní a skladové haly společnosti TRON elektrotechnické součástky, s.r.o. v areálu brněnské Lachemy v Řečkovicích, kde byl zvolen systém svislého kladení na výšku 9,30m, takže byl použit sendvičový panel se skrytým spojem (INVISIO - GLADIO) v provedení „antracit“ (RAL7016). Stavba byla zahájena v květnu letošního roku a je stále v realizaci.

Souběžně s ní došlo rovněž v Brně – Lesné k rekonstrukci opláštění Školícího a výukového střediska společnosti ČEZ. Původní boletické panely byly odstraněny, aby udělaly místo novému sendvičovému plášti. Budova o dvou nadzemních podlažích sestavená ze čtyř objektů tak získala díky hladkým vodorovně kladeným panelům a systémovým krycím hliníkovým profilům nadčasový technicistní charakter, který vytváří kontrapunkt slavného panelového sídliště ze II. poloviny 60.let.

Na brownfieldech ulic Pavlovické a Na Bělidle v Olomouci vyrostla v průběhu května a června tohoto roku 1.etapa plánovaného obchodního komplexu Brownfields Olomouc. Tato i další dvě etapy plánované ještě pro letošní rok se pyšní/budou pyšnit fasádou z hladkých ohnivzdorných sendvičových panelů TRIMOTERM GLADIO v barevném provedení RAL9005. Celkový architektonický koncept je ještě umocněn systémovými hliníkovými profily HF102 a systémovými nárožními tvarovkami tvaru „L“. Spolu s velkými prosklenými plochami komunikují v detailech nnávaznosti – fasády jsou tvořeny promyšleně tak, aby skladebně navazovaly a vytvářely tak jednotný harmonický celek obchodní stavby pro 21.století.