Hasičská záchranná stanice Praha – Modřany se blíží svému dokončení

Fasádní systém Qbiss One je nejvíce žádaným materiálem zejména pro obchodně administrativní objekty; jeho použití v občanské výstavbě je proto vždy vítáno. Jednou ze zajímavých staveb, která právě probíhá, je objekt Hasičského záchranného sboru v Praze – Modřanech na ulici Generála Šišky nad modřanskou roklí.
Objekt půdorysného tvaru písmene „L“ je hmotově velmi člennitý a rozmanitý, takže v tomto případě vyžadovala příprava vlastní realizace rozšířenou technickou podporu. Vznikla zde celá řada unikátních detailů (nároží, šikmá návaznost kovového plášě na prosklené stěny...), které jsou i prvními svého druhu na území naší republiky. Tím nejzajímavějším je řešení šikmého nároží jižní fasády pomocí tzv. Skládaných rohů. Jedná se o unikátní řešení, kdy element Qbiss není v důsledku nepravoúhlé geometrie ohýbán z jednoho kusu, ale je již ve výrobě sestavován ze dvou dílců, které jsou schopny reagovat na náročnější požadavky stavby.

Jak už bylo řečeno, objekt je hmotově členitý a jeho celový architektonický výraz podtrhuje i zvolená barevnost fasádních prvků. Té dominuje červená (RAL 3000, Flame red) na jižní, východní a západní fasádě, která je vhodně doplněna o odstíny šedé (Oyster – RAL 7035 – a Slate grey – RAL 7012). Systém se stal pro investora přesvědčivým reprezentantem jeho nově vznikajícího objektu; v tomto případě byl zvolen, i když vzhledem ke konstrukčnímu systému a obvodovým vyzdívkám pláště z dutinových tvarovek ztrácí jednu ze svých hlavních výhod – nutnost pouze lokální kotevní podpory na okraji elemetu bez nutnosti kontinuelní stěny.

Stavba bude otevřena koncem roku a vzhledem k celkovému provedení pláště i detailů fasády se nepochybně zařadí mezi nejzdařilejší realizace na českém trhu.