Výukové a školící centrum ČEZ Brno - Lesná

Opláštění panelových či skeletových staveb se skleněnými výplněmi nadpraží a parapetů v jednotlivých polích prožívalo největší konjunkturu v druhé polovině 70. let jako odlišný architektonický přístup k řešení fasády. Takzvané »boletické panely« prožívaly nebývalý stavební »boom« coby nový typ moderní fasády, která byla aplikována na celou řadu objektů na celém území tehdejšího Československa.

V současné době však dochází z důvodů dožití těchto fasád a zejména pak jejich nevyhovujícímu technickému stavu i přítomnému azbestu k jejich sanaci, případně kompletní výměně. Jedním z  takových příkladů byl i objekt Výukového a školícího centra společnosti ČEZ, a.s. v brněnské části Lesná.

Objekt centra se skládá celkem ze čtyř dvoupodlažních objektů (A – D), které na sebe vzájemně navazují a vytvářejí ucelený soubor objektů uskupených kolem vnitřního vstupního atria. Původně byl soubor budov opláštěn boletickými panely, na základě projektu zpracovaného architektonickým studiem Atelier DWG, s.r.o. však byly tyto panely nahrazeny novým sendvičovým opláštěním tvořeným protipožárními panely TRIMOTERM. Požadavkem bylo zachovat stávající nosnou ocelovou konstrukci, což představovalo v některých částech fasády překlenout i rozpon 6,5m (fasáda byla původně rastrována dle oken v modulu 1,3m). Architektonickým požadavkem navíc bylo, mít fasádu kompletně hladkou bez jakékoliv profilace; vítězným odstínem se ve výběru investora nakonec stala RAL 7016, čili tepelně jedna z nejvíce namáhaných barev vůbec. Jednou z předností hladkých sendvičových panelů TRIMOTERM je však garance jejich rovinnosti dle mezinárodně schválených standardů a to i v takto vyjímečných případech. Nebylo tedy nutné nijak přizpůsobovat nosnou konstrukci. Plášť byl navíc doplněn svislými hliníkovými profily HF4 stejného barevného odstínu, které vytvořily na fasádě dojem předsazených lizén a pomohly tak k jasnému členění pláště objektu a jeho architektonickému výrazu.

Dalším novým prvkem výhodně využitým na tomto projektu byla optimalizovaná minerální vlna Power T, která ve své tloušťce 133mm zaručuje stejné tepelně technické vlastnosti jako konkurenční tloušťka 150mm ve standardní vatě. Pro realizační společnost byla tedy navíc jistě příjemná i celková nižší hmotnost panelů.

Sídliště Brno – Lesná z konce 60.let patří mezi unikátní urbanistické soubory a k tomu lepšímu, co bylo vytvořeno tehdejší architektonickou scénou; nově zrekonstruované Výukové centrum tvoří vhodný nerušivý doplněk situovaný sice na okraji tohoto souboru, ale svým moderním nadčasovým vzhledem rozhodně ne na okraji zájmu…
 
Projekt: Výukové a školící centrum ČEZ Brno - Lesná
Místo: Brno, Jihomoravský kraj
Investor: ČEZ, a.s.
Architekt: Atelier DWG, Ing.arch. Petr Keith
Generální dodavatel stavby: PKS Praha, a.s.
Fasáda: TRIMOTERM FTV GLADIO tl. 133mm, barva RAL 7016 SP 25my, 1.576 m2