Výzkumně vývojová provozovna společnosti DIRAC Industries v Kolíně

Modulární fasádní systém Qbiss One na našem trhu v uplynulých letech zdomácněl a proniká nejen do povědomí široké architektonické veřejnosti, ale i lokálních investorů, kteří by chtěli svůj objekt pojmout jako nadčasový s přidanou hodnotou precizního architektonického designu a detailu. Jedním z takových případů je i administrativně výrobní objekt společnosti DIRAC Industries s.r.o., který byl v letošním roce dokončen v průmyslové zóně Ovčáry nedaleko Kolína. Společnost se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou elektrického průmyslového vytápění.
Projekt, jehož autorem je mezinárodní společnost DELTA projektconsult, je klasickým a nejčastěji se vyskytujícícím příkladem projektu vhodného pro lehké sendvičové opláštění s možností materiálového a vizuelního rozčlenění dle různých funkcí jednotlivých objektů. Představuje kompaktní hranol jednopodlažní výrobní haly, který je při své východní fasádě doplněn přístavkem dvoupodlažního administrativního objektu. Ten je vzhledem ke své exponované poloze u hlavní příjezdové komunikace předurčen pro použití reprezentativního a vysoce estetického opláštění, což bylo jedním z důvodů, proč byl Qbiss One pro investora jasnou volbou. Jeho metalicky stříbrný povrch v kombinaci s pásovými okny vytváří jednoduchou funkcionalistickou architekturu, která svým jasným rastrem hloubkových horizontál a vertikál logicky a přehledně člení stavbu a dává jí tak nadčasový rámec poutavého vzhledu.

Výplně mezi okny jsou rovněž tvořeny elementy Qbiss One; pro ně byl použitý stejný barevný odstín, jako na sendvičových panelech tvořících opláštění haly. Pro dosažení maximálního kontrastu zde architekt volil standardní sendvičové panely TRIMOTERM FTV orientované svisle s profilací MultiVario a temně šedou antracitovou barvou RAL 7016. Funkce obou objektů jsou tak viditelně rozděleny i na fasádě. Pro přechod obou plášťů byly vyvinuty přechodové detaily s použitím speciálně tvarovaných klempířských prvků; naopak detail přechodu dvou kolmých fasád administrativy (východ – jih) byl realizován standardní osvědčenou cestou pomocí ohýbaných nárožních tvarovek. Hmotová diverzita je na východním průčelí administrativního objektu umocněna lehkým zalomením fasády v půdoryse, což v místech nad hlavním vstupem do objektu vytváří krytí vstupu proti dešti.

Oba na sebe navazující objekty drží v celé délce půdorysu výšku atiky 7,70m; pouze na západním průčelí je objekt haly zvýrazněn pylonem, jehož průčelní strana je slícována s fasádou haly. I zde byla z důvodů zvýraznění principu kontrastu použita jiná barva fasádního pláště a to opět metalická RAL 9006.

V nově vznikající průmyslové zóně se projekt DIRAC Industries řadí k nejvýraznějším a nejcharakterističtějším díky své nesporné architektonické kvalitě i volbě použitých materiálů, které zajišťují i jeho dlouhou životnost. Věřme, že se stane inspirativním pro další plánované projekty a to nejen ve svém nejbližším okolí, ale i v jiných částech naší republiky.
 
Projekt: Výzkumně vývojová provozovna DIRAC Industries Kolín, s.r.o.
Místo: Průmyslová zóna Ovčáry, Středočeský kraj
Investor: DIRAC Industries, s.r.o.
Architekt: DELTA Projektconsult, Ing. arch. Juraj Bačkor
Generální dodavatel stavby: STRABAG, a.s., odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelsví Praha
Realizace opláštění: STAVEBNÍ PROGRESS a.s., Libchavy
Fasáda:– Qbiss One B tl. 133mm, barva RAL 9006 a 7016, 300 m2; TRIMOTERM FTV 133mm, barva RAL 7016, 1.900 m2