UPOZNAJTE nas

Sve fotografije i materijali na Trimo-voj web stranici vlasništvo su društva Trimo d.d. Prvenstveno su namijenjeni za objavu u medijima. Za svaku objavu potrebno je prethodno ishoditi odobrenje društva Trimo d.d. Potrebna odobrenja rješava odjel za marketing.

media@trimo-group.com

Trimo sjedište

Trimo sjedište

Preuzimanje fotografije

Qbiss One - Mango (Španjolska)

Qbiss One - Mango (Španjolska)

Preuzimanje fotografije

Qbiss One - Porsche Centre Knokke (Belgija)

Qbiss One - Porsche Centre Knokke (Belgija)

Preuzimanje fotografije

VAŠI next steps

Kontaktirajte nas

Trimo, d. d.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIA

T: +385 98 358 158
E: trimo.hr@trimo-group.com

Tehnička podrška