UGODAN I SIGURAN ŽIVOTNI I RADNI PROSTOR

Ugodan životni i radni prostor može se postići odgovarajućom temperaturom u unutarnjem prostoru, svježim zrakom bez štetnih čestica, odgovarajućom prirodnom dnevnom svjetlošću u unutarnjem prostoru, odgovarajućom zvučnom izolacijom i vatrootpornošću.

PRIRODNA DNEVNA SVJETLOST

Prirodna dnevna svjetlost od ključne je važnosti za optimalni životni i radni prostor.

Qbiss One  modularni fasadni sustav uključuje elegantne visokokvalitetne integrirane prozorske module i druge elemente. Prozorski moduli izrađeni su od aluminijskih profila s integralnim toplinskom mostom koji smanjuje ulazak hladnog zraka i osigurava najvišu razinu toplinske izvedbe.

TOPLINSKA UDOBNOST

Toplinska udobnost postiže se odgovarajućom temperaturom zraka u unutarnjem prostoru i na perifernim površinama, brzinom kretanja zraka i količinom vlage u unutarnjem prostoru. Trimo-v plašt objekta osigurava visoku toplinsku izolaciju (U vrijednost), koja zadržava temperaturu vanjskih zidova s unutarnje strane na relativno visokim razinama, blizu temperature zraka.

Na tim površinama zrak se ne hladi toliko brzo kao na drugim slabije izoliranim objektima gdje se zrak sa hladnih zidova spušta prema podu i kreće prema unutarnjim površinama, prije nego što se opet zagrije i cirkulira ispod stropa prema vanjskim zidovima. Što je veća temperaturna razlika između unutarnje površine vanjskog zida i zraka u unutarnjem prostoru, to se zrak brže kreće. Stanari to osjećaju kao propuh. To prati isijavanje hladnog zida zbog kojeg unutarnja temperature prostora mora biti manja kako bise postigla odgovarajuća toplinska udobnost.

U slabije izoliranim objektima potrebno je, zbog bržeg kretanja zraka, postavljati veće unutarnje temperature, od 23 do 24°C kako biste se osjećali udobno. U dobro izoliranim objektima sporijeg kretanja zraka, udobnost se postiže na nižim temperaturama od 20 do 21 °C.

S Trimo plaštom objekta zrak se kreće vrlo sporo te omogućava bolju udobnost. Zbog superiorne hermetičnosti između Trimo građevinskih elemenata zrak ne prolazi kroz plašt objekta te ne može uzrokovati brže kretanje zraka. 


Zvučna IZOLACIJA

Zvučna izolacija ima važan utjecaj na zdravlje i dobrobit stanara. Nužna je u stambenim, poslovnim, javnim zgradama i ostalim vrstama objekata za posebnu namjenu.Ekološki integritet

Rješenja za fasade, zidove i pokrivanje krovova Trimoterm i Qbiss One kompanije Trimo sadrže mineralne sirovine, uglavnom čelični lim i termoizolaciju od mineralne vune. 
U proizvodnji proizvoda marke Trimo koriste se bezopasni materijali. Ne sadrže perzistentne organske zagađivače (POP) jer hlapljivi organski spojevi (VOC) ispunjavaju zakonske zahtjeve u području zaštite zdravlja ljudi.
Trimo u proizvodnji pazi da ukupne razine emisija zagađujućih tvari u zraku i izloženost kemikalijama na radnome mjestu budu znatno ispod zakonom propisanih graničnih vrijednosti.

Proizvodi Trimo razvijeni su i proizvedeni tako da ne predstavljaju prijetnju za higijenu ni zdravlje i sigurnost radnika, stanara i susjeda tijekom svog cjelokupnog životnog ciklusa, posebno zahvaljujući odsustvu emisija štetnog zračenja, oslobađanja opasnih tvari u vodu za piće, podzemne i površinske vode i tlo. Također su napravljeni s ciljem da na najmanju moguću mjeru svedu nepovoljan utjecaj na životnu sredinu i klimu pri ugradnji, upotrebi i demontaži.

Trimo pronosi kulturu zauzimanja odgovornog stava prema klimatskim promjenama zajedno s partnerima u lancu opskrbe. To postižemo pažljivim upravljanjem prirodnim bogatstvima, proizvodnom energijom i uvođenjem mjera za smanjenje posrednog utjecaja na vrijednosti emisija. Odgovornost kompanije Trimo također se ogleda u definiranom ugljičnom otisku glavnih proizvoda Trimoterm i Qbiss u cjelokupnom lancu nabave.

Građevinski elementi Trimo izuzetno su pogodni za reciklažu na kraju roka upotrebe. Reciklabilnost:

  • Trimoterm: 99%
  • Qbiss One: 99%

VAŠI next steps

Kontaktirajte nas

Trimo, d. d.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIA

T: +385 98 358 158
E: trimo.hr@trimo-group.com