Tehnička dokumentacija – detaljne informacije o proizvodu za stručnjake. Tehnički podaci, nacrti, detalji o različitim realizacijama i namjenama – mnogo korisnih informacija.


Adobe Acrobat Reader potreban je za pregled dokumenata. Možete preuzeti ovdje


Najnovije verzije svih dokumenata mogu se pronaći na www.trimo-group.com/en.

U slučaju višestrukih prijevoda dokumenta, posljednja objavljena engleska verzija treba se smatrati mjerodavnom.

Za pristup širem rasponu dokumenata, preporučamo odabir engleskog jezika.

Odaberite jezik dokumenata:


Facade SystemsGeneralRoof Systems

Facade Systems

VAŠI next steps

Kontaktirajte nas

Trimo, d. d.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIA

T: +385 98 358 158
E: trimo.hr@trimo-group.com

Tehnička podrška