Budite sigurni

Trimo želi da zgrade budu udobne i sigurne. Zaštita od požara u zgradama široki je pojam koji se odnosi na zaštitu ljudi, života, imovine i mjesta, kao i okoliša od često razornog utjecaja vatre i smrtonosnog dima.

  • 50% smrti od požara uzrokovano je udisanjem dima i otrovnih zapaljivih plinova.
  • Više od 4.000 smrti i 70.000 hospitalizacija svake godine uzrokovano je ozljedama od vatre i dima – to je gotovo 200 ljudi svakoga dana.
  • 126 milijardi € što čini 1% europskog BDP-a pojede šteta od požara svake godine.

Prednosti

Zaštita

Maksimalna zaštita ljudi, životinja, imovine i okoliša u slučaju požara.

Duševni mir

Proizvodi su testirani i certificirani od strane vodećih međunarodnih trećih strana za FM odobrenja i LPCB.

Vatrootpornost

Duga vatrootpornost zidova i krovova – Qbiss One do dva sata (EI120), Trimoterm do četiri sada (EI240).

Nezapaljivi materijali s klasifikacijom

Nezapaljivi materijali s najvišom klasifikacijom Euroclass A1 ne dodaju energiju vatri.

Neotrovni dim

Neotrovni i ne smrtonosni dim ispušta se u slučaju požara.

Ušteda na osiguranju

Ušteda na osiguranju i smanjeni rizik od gubitka nekretnine.

Ispitivanje požara

Građevinski proizvodi s različitim izolacijskim jezgrama dostupni su na građevinskom tržištu, na primjer mineralna vuna i pjene. Njihova vatrootpornost i performanse značajno se razlikuju.

Odabir proizvoda s nezapaljivom jezgrom je siguran način osiguravanja da ne doprinesu površinskom pražnjenju požara te ne povećaju intenzitet požara u bilo kojoj fazi.

STVARNA SITUACIJA POŽARA

Ispitivanja su pokazala da sendvič paneli u stvarnoj situaciji požara variraju u performansama ovisno o vrsti jezgre te da PUR i PIR sendvič paneli proizvode značajno veće količine otrovnog dima.

S lijeva na desno: poliuretan (PUR), mineralna vuna (MW), poliizocijanurat (PIR) sendvič paneli

Pogledajte video o upotrebi različitih vrsta sendvič panela u stvarnoj situaciji požara.

Certifikati i odobrenja

Trimo-vi proizvodi i rješenja testirani su i ocijenjeni pod najtežim uvjetima uključujući ispitivanja požara i ispitivanja za zone uragana te nude duševni mir svim zainteresiranim stranama objekta te omogućavaju uštede na osiguranju

Trimo građevinski proizvodi, sustavi i rješenja testirani su i odobreni prema standardima Factory Mutual (FM 4880, FM 4881) i Certifikacijskog odbora za sprječavanje gubitaka (LPS 1208) te ispunjavaju zahtjeve za osiguranje od rizika za nekretnine. Za certifikate o zaštiti od požara za ostale zemlje, kontaktirajte Trimo tehničku podrškuKnjižnica certifikata

VAŠI next steps

Kontaktirajte nas

Trimo, d. d.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIA

T: +385 98 358 158
E: trimo.hr@trimo-group.com