U brošurama Trimo-vih proizvoda pronaći ćete prezentaciju, opseg primjene i osnovne tehničke podatke.


Adobe Acrobat Reader potreban je za pregled dokumenata. Možete preuzeti ovdje

Odaberite jezik dokumenata:


Facade Systems

Facade Systems

Facade Systems

Facade Systems

Facade Systems

Facade SystemsGeneral

Facade Systems

Facade Systems

Facade Systems

Facade SystemsFacade SystemsGeneralPartition Walls and Ceilings

Facade Systems

Facade Systems

Facade SystemsRoof Systems

Facade Systems

VAŠI next steps

Kontaktirajte nas

Trimo, d. d.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIA

T: +385 99 8515 086
E: trimo.hr@trimo-group.com

Tehnička podrška