U brošurama Trimo-vih proizvoda pronaći ćete prezentaciju, opseg primjene i osnovne tehničke podatke.


Adobe Acrobat Reader potreban je za pregled dokumenata. Možete preuzeti ovdje


Najnovije verzije svih dokumenata mogu se pronaći na www.trimo-group.com/en.

U slučaju višestrukih prijevoda dokumenta, posljednja objavljena engleska verzija treba se smatrati mjerodavnom.

Za pristup širem rasponu dokumenata, preporučamo odabir engleskog jezika.

Odaberite jezik dokumenata:


Facade SystemsProduct Portfolio

Facade SystemsProduct Portfolio

Facade SystemsProduct Portfolio

Facade SystemsProduct Portfolio

Facade Systems

Facade SystemsProduct Portfolio

Facade Systems

Facade Systems

Facade SystemsProduct Portfolio

Facade SystemsProduct Portfolio

Facade Systems

Facade SystemsProduct Portfolio

Facade SystemsModular space Solutions

Facade SystemsProduct Portfolio

Facade SystemsProduct Portfolio

VAŠI next steps

Kontaktirajte nas

Trimo, d. d.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIA

T: +385 98 358 158
E: trimo.hr@trimo-group.com

Tehnička podrška