O Trimo HR

Registrirani naziv društva: Trimo, d.o.o.

Adresa: Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, Slovenia

Telefon: +386 (0)7 34 60 200

Fax: +386 (0)7 34 60 127

Web stranica: www.trimo-group.com/hr

Email: trimo@trimo-group.com

Registarski broj: 5033411000

Porezni broj: SI85524310

Broj računa: 02970-0016809489, otvoren u NLB, d.d.

Djelatnost društva: DJ/25.110 Proizvodnja metalnih struktura i dijelova struktura

Matični broj u sudskom registru: Srg 94/01924, Okružni sud u Novom mestu

VAŠI next steps

Kontaktirajte nas

Trimo, d. d.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIA

T: +385 98 358 158
E: trimo.hr@trimo-group.com

Tehnička podrška