UPUTE I OPREMA

Trimo pruža detaljne upute za ugradnju i detaljne nacrte, odgovarajuću dodatnu opremu i smjernice za početak ugradnje koje uvelike ubrzavaju ugradnju.

Za sigurnu, brzu i učinkovitu ugradnju Trimo pruža posebno razvijenu i testiranu sigurnosnu opremu za dizanje.

STRUČNE UPUTE

U skladu sa specifičnostima projekta, Trimo može osigurati visokoobrazovani i specijalizirani tim instruktora za ugradnju koji mogu značajno ubrzati postupak ugradnje i učiniti ga učinkovitijim. Trimo također preporuča iskusne lokalne tvrtke za ugradnju ili nudi posebnu obuku vašeg tima za ugradnju.

ODRŽAVANJE

Trimo prati radove i započete projekte tijekom cijelog njihovog vijeka trajanja. Uz brigu, redovno održavanje i servisiranje, Trimo može značajno produžiti vijek trajanja objekta.

VAŠI next steps

Kontaktirajte nas

Trimo, d. d.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIA

T: +385 98 358 158
E: trimo.hr@trimo-group.com