Trimo DWG orodje za projektiranje


Skupina Trimo ima popolne avtorske pravice za podatke in podatke, ki so na tem mediju, zato je vsako nepooblaščeno razmnoževanje in distribucija strogo prepovedano. Za zagotovitev, da so podatki / podatki točni, pravilni in izpolnjeni ter da niso zavajajoči, je družba Trimo, vključno s svojimi odvisnimi družbami, odgovorna za napake ali informacije, za katere se ugotovi, da so zavajajoče. Informacije / podrobnosti o tem mediju so samo za splošne namene. Uporaba je na lastno pobudo in odgovornost za skladnost z lokalnimi zakoni. Vsaka odstopanja v podrobnostih in projektne rešitve so odgovornost uporabnika. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za morebitno izgubo ali škodo, vključno brez omejitev, posredne ali posledične izgube ali škode ali kakršne koli izgube ali škode, kakršne izhajajo iz dobička iz poslovanja, ki izhaja iz ali v povezavi z uporabo tega medija. Vse informacije, ki jih izdaja Skupina Trimo, se stalno razvijajo in informacije / podrobnosti, ki jih vsebuje ta medij, so veljavne na dan izdaje. Odgovornost uporabnika je pridobiti najnovejše informacije Trima, ko se informacije / podrobnosti uporabljajo za projekt.


Zadnje različice vseh dokumentov so na voljo na www.trimo-group.com/en.

V primeru prevodenih dokumentov se za najbolj verodostojno šteje zadnja objavljena verzija v angleškem jeziku.

Za dostop do širšega nabora dokumentov izberite angleški jezik.

Izberi jezik dokumenta:


Architectural DetailsFacade SystemsRoof Systems

NADALJNJI KORAKI

Stopite v stik

Trimo d.o.o.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIJA

T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 432
E: trimo@trimo-group.com

Tehnična podpora