PRIJETNO in VARNO BIVALNO ter DELOVNO OKOLJE

Prijetno bivalno in delovno okolje je mogoče doseči z ustrezno temperaturo v notranjosti prostora, svežim zrakom brez škodljivih delcev, primerno naravno dnevno svetlobo, primerno zvočno zaščito ter požarno odpornostjo.

Naravna osvetlitev

Za optimalno ugodje je ključnega pomena naravna osvetlitev. 

Qbiss One modularni fasadni sistem vključuje elegantne in visoko kakovostne integrirane okenske in druge elemente. Okenski elementi so izdelani iz aluminijastih profilov z vgrajeno toplotno zaporo, ki zmanjšuje toplotne mostove in zagotavlja najvišjo stopnjo toplotne učinkovitosti.

Toplotno ugodje

Toplotno ugodje dosežemo s primerno temperaturo zraka v notranjem prostoru, kot tudi na robnih površinah, s hitrostjo pretoka zraka in količino vlage v notranjih prostorih. Trimo stavbni ovoji zagotavljajo visoko toplotno izolativnost (U vrednost), ki ohranjajo temperaturo zunanjih sten na notranji strani relativno visoko, zelo blizu temperature zraka v prostoru.

Na teh površinah se zrak ne ohladi tako hitro kot v manj izoliranih stavbah, v katerih se zrak ob hladnih stenah spušča proti tlom naprej k notranjosti prostora, nato se segreje in spet kroži pod stropom proti zunanjemu zidu. Večja kot je temperaturna razlika med notranjo površino zunanje stene in zrakom v notranjosti prostora, hitreje se zrak premika. Uporabniki ta učinek čutijo kot prepih, ki ga spremlja hladno sevanje stene. Zato mora biti notranja temperatura še višja, da se doseže ustrezno toplotno udobje v notranjosti prostora.

V manj izoliranih stavbah moramo zaradi hitrejšega gibanja zraka nastaviti višjo notranjo temperaturo na 23–24°C, da se počutimo udobno. V dobro izoliranih stavbah s počasnim premikanjem zraka se počutimo prijetno že pri 20–21°C.

S Trimovimi stavbnimi ovoji se zrak giblje počasi, zato občutimo izboljšano bivalno udobje. Zaradi odlične zrakotesnosti med Trimovimi gradbenimi elementi ni prehoda zraka prek ovoja stavbe, ki lahko povzroči še hitrejše gibanje zraka.


Zvočna zaščita

Zvočna zaščita

Zvočna zaščita ima pomemben vpliv na zdravje in dobro počutje ljudi. Še posebej je to nujno v stanovanjskih, poslovnih in javnih stavbah ter drugih posebnih vrstah zgradb. V zadnjih nekaj letih so zaradi strožjih predpisov na področju zaposlovanja in okolja tudi strožji predpisi za zvočno zaščito na področju industrijskih objektov. Visoke ravni zvočne izolativnosti (Rw vrednost) prefabriciranih gradbenih elementov so odvisne od njihove debeline in teže.


Ekološka neoporečnost

Fasadne, stenske in strešne rešitve Trimoterm in Qbiss One podjetja Trimo so sestavljene iz mineralnih surovin, predvsem jeklene pločevine in toplotne izolacije iz mineralne volne. 
Pri proizvodnji izdelkov Trimo uporabljamo nenevarne materiale. So brez obstojnih organskih onesnaževal (POP), saj hlapne organske spojine (VOC) izpolnjujejo zakonske zahteve s področja zagotavljanja zdravja ljudi.
Trimo zagotavlja, da so skupne ravni emisij onesnaževal v zrak in izpostavljenost kemičnim dejavnikom na delovnem mestu med postopkom proizvodnje bistveno pod zakonsko predpisanimi mejami. 

Izdelki Trimo so zasnovani in izdelani tako, da v svojem življenjskem ciklu ne ogrožajo higiene, zdravja ali varnosti delavcev, stanovalcev ali sosedov, predvsem zaradi odsotnosti emisij nevarnega sevanja ter odsotnosti izpusta nevarnih snovi v pitno vodo, podtalnico, površinsko vodo ali zemljo. Izdelki so zasnovani tudi z misijo zmanjšanja negativnih vplivov na okolje in podnebje med gradnjo, uporabo in tudi rušenjem

Trimo skupaj s partnerji v dobavni verigi širi kulturo odgovornega odnosa do podnebnih sprememb. To dosega s skrbnim upravljanjem naravnih virov, proizvodne energije in z uvajanjem ukrepov za zmanjšanje posrednega vpliva na raven emisij. Odgovornost podjetja Trimo se kaže tudi v definiranem odtisu CO₂ za glavne izdelke Trimoterm in Qbiss v celotni nabavni verigi. 

Po koncu njihove življenjske dobe je gradbene elemente Trimo mogoče skoraj v celoti reciklirati. Stopnje možnosti recikliranja:

  • Trimoterm 99 %
  • Qbiss One 99 %

NADALJNJI KORAKI

Stopite v stik

Trimo d.o.o.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIJA

T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 432
E: trimo@trimo-group.com

Tehnično svetovanje