DELUJEMO ODGOVORNO

Zaveza trajnostnemu razvoju je Trimova zavestna odločitev. Spremlja nas od samega začetka. Naše delovanje temelji na odgovornosti do soljudi ter do naravnega in ekonomskega okolja. Ne čakamo na boljši jutri; dejavno ustvarjamo pozitivne, dolgoročne učinke že danes. Razvijamo okolju prijaznejše proizvode in tehnologije, zmanjšujemo izpuste, skrbno ravnamo z odpadki, učinkovito uporabljamo naravne vire in razvijamo nove, izvirne trajnostne rešitve.

Projekt: Tigr4smart

                                                      

Trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe

Številka operacije: C3330-16-529003
Začetek projekta: 1.9.2016
Zaključek projekta: 28.2.2019

 

Opis projekta:

TIGR4smart je projekt v okviru katerega bodo razviti izdelki in tehnologije, ki omogočajo vzpostavitev zdravega bivalnega in delovnega notranjega okolja na način združevanja raziskovalno razvojnega potenciala podjetij in raziskovalnih organizacij.

Vizija programa temelji na razumevanju potrebe po razvoju specifičnih izdelkov in hkrati po visoki stopnji integracije izdelkov v segmente in pakete, ki zaradi medsebojne usklajenosti dosegajo višjo dodano vrednost.

Tehnologije in izdelki, ki bodo razviti, so razvrščeni v tri skupine medsebojno povezanih izdelkov:

 • leseni stavbi sistemi,
 • inteligentni krmilniki in gradniki ter pametno upravljanje stavb,
 • izdelki za fasadni ovoj.

Razvite tehnologije in izdelki bodo integrirani v demonstracijsko modularno bivalno enoto, s čimer bodo rezultati konzorcija demonstrirani v realnem okolju.

 

Partnerji:

 • TRIMO inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.o.o. (nosilec)
 • COSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme d.d.
 • Hidria Rotomatika d.o.o., industrija Rotacijskih sistemov
 • INTRA LIGHTING Proizvodnja svetil, inženiring in oprema objektov d.o.o.
 • JELOVICA HIŠE, trženje in proizvodnja hiš, d.o.o.
 • JUB kemična industrija d.o.o.
 • Knauf podjetje za tehnično svetovanje in posredovanje pri prodaji
 • L-TEK elektronika d.o.o.
 • M Sora, trgovina in proizvodnja, d.d.
 • Nela, razvojni center za Elektroindustrijo in elektroniko, d.o.o.
 • REM d.o.o.
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • Zavod za gradbeništvo Slovenije

 

Vrednost projekta: 9.184.4.25,00 €
Višina sofinanciranja: 5.913.345,12 €

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

NADALJNJI KORAKI

Stopite v stik

Trimo d.o.o.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIJA

T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 432
E: trimo@trimo-group.com