DRUŽBENO ODGOVORNI

Družbena odgovornost je sestavni del kulture našega podjetja. Prizadevamo si za pozitiven prispevek skupnostim, v katerih delujemo, in iščemo načine, da jim pomagamo. Če je le mogoče, dajemo prednost zaposlovanju ter razvoju lokalnih prebivalcev in sodelovanju z lokalnimi dobavitelji.

Družba Trimo se zaveda odgovornosti do družbenega okolja, ki se kaže v različnih oblikah sodelovanja z lokalnim okoljem in tudi izven njega. S sponzorskimi sredstvi in donacijami omogočamo delovanje različnih neprofitnih organizacij in združenj. Na ta način spodbujamo šport in izobraževanje, uresničujemo humanitarne dejavnosti in krepimo kulturno ustvarjalnost, podpiramo projekte mladih, sodelujemo z društvom upokojencev ter organiziramo srečanja z bivšimi zaposlenimi. Na ta način prispevamo k izboljšanju kakovosti življenja in k razvoju družbenega okolja. Vrsto let smo glavni sponzor rokometnega kluba Trimo Trebnje.

NADALJNJI KORAKI

Stopite v stik

Trimo d.o.o.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIJA

T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 432
E: trimo@trimo-group.com