Splošni prodajni pogoji

Splošni prodajni pogoji Trimo urejajo obligacijska razmerja med družbo Trimo d.d. in kupci proizvodov in storitev iz Trimovega prodajnega programa. Nanašajo se na vsa razmerja med prodajalcem in kupcem, razen, če se prodajalec in kupec za posamezen primer nista dogovorila drugače.

Objavljamo slovensko, angleško, nemško, italijansko, rusko, madžarsko, češko, hrvaško, srbsko, francosko, poljsko in nizozemsko verzijo Splošnih prodajnih pogojev.

General sales conditions of Trimo d.o.o. EN No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. UK No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. SI No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. DE No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. IT No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. RU No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. HU No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. CZ No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. HR No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. SR No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. FR No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. PL No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. NL No. 5/2022

General sales conditions of Trimo Inženjering d.o.o. EN No. 6/2022

General sales conditions of Trimo Inženjering d.o.o. SR No. 6/2022


Splošni prodajni pogoji EN No. 4/2019

Splošni prodajni pogoji UK No. 4/2019

Splošni prodajni pogoji SI No. 4/2019

Splošni prodajni pogoji DE No. 4/2019

Splošni prodajni pogoji IT No. 4/2019

Splošni prodajni pogoji RU No. 4/2019

Splošni prodajni pogoji HU No. 4/2019

Splošni prodajni pogoji CZ No. 4/2019

Splošni prodajni pogoji HR No. 4/2019

Splošni prodajni pogoji SR No. 4/2019

Splošni prodajni pogoji FR No. 4/2019

Splošni prodajni pogoji PL No. 4/2019

Splošni prodajni pogoji NL No. 4/2019


Splošni nabavni pogoji

Splošni nabavni pogoji Trima urejajo obligacijska razmerja med družbo Trimo d.d. in dobavitelji proizvodov in storitev iz Trimovega nabavnega programa. Nanašajo se na vsa razmerja med dobaviteljem in Trimom, razen, če se dobavitelj in Trimo za posamezen primer nista dogovorila drugače.

Objavljamo slovensko, angleško in nemško različico Splošnih nabavnih pogojev.

Splošni nabavni pogoji EN

Splošni nabavni pogoji DE

Splošni nabavni pogoji SI