Osebna izkaznica podjetja

Podjetje: Trimo, arhitekturne rešitve, d.o.o.

Sedež: Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, Slovenija

Telefon: +386 (0)7 34 60 200

Telefaks: +386 (0)7 34 60 127

Spletni naslov: www.trimo-group.com/si

Elektronski naslov: trimo@trimo-group.com

Matična številka: 5033411000

Davčna številka: SI85524310

Transakcijski račun: 02970-0016809489, odprt pri NLB, d.d.

Šifra dejavnosti: DJ/25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

Št. vpisa v sodni register: Srg 94/01924, Okrožno sodišče Novo mesto

NADALJNJI KORAKI

Stopite v stik

Trimo d.o.o.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIJA

T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 432
E: trimo@trimo-group.com

Tehnična podpora