Razvoj zaposlenih

Z odkrivanjem individualnih potencialov sodelavcev začrtamo možne karierne poti, opredelimo potrebe po izobraževanju in usposabljanju ter preudarno usmerjamo razvoj zaposlenih. V Trimovi ekipi ima vsak svojo vlogo in napreduje v skladu s svojimi talenti, rezultati ter lastnimi kariernimi prizadevanji.


Organizacijska kultura

Trimo je inovativno, rastoče podjetje, ki ustvarja trende in razvija kompetence zaposlenih. Želimo biti podjetje, v katerem imajo talenti možnost za uresničitev svojih potencialov.


Razvoj kompetenc 

V Trimu skrbimo, da se bogastvo talentov in sposobnosti zaposlenih neprestano nadgrajujejo. Tako omogočamo strokovni in osebni razvoj sodelavcev ter njihovo napredovanje v skladu z doseženimi cilji.


Izobraževanje 

Smo učeče se podjetje! Izobraževanje je sestavni del našega vsakdana in obenem Trimova najpomembnejša strateška naloga na področju razvoja zaposlenih.

NADALJNJI KORAKI

Stopite v stik

Trimo d.o.o.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIJA

T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 432
E: trimo@trimo-group.com