Banke upnice dokapitalizirale družbo Trimo

Trebnje, 9. junij 2014 - V petek se je iztekel rok za dokapitalizacijo družbe Trimo z denarnimi ali stvarnimi vložki, ki so jo potrdili delničarji družbe Trimo na skupščini 26. maja 2014. Banke upnice, ki so glavne lastnice družbe Trimo, so v kapital Trima pretvorile terjatve v višini 13,2 milijona evrov.
Banke, ki so dokapitalizirale družbo so: NLB, Abanka Vipa, Probanka, Gorenjska banka, NKBM, SKB banka, in SID banka, ki je hkrati koordinatorka vseh desetih bank upnic. Osnovni kapital družbe po izvedeni dokapitalizaciji bo znašal 18,3 milijona evrov. Za vpis dokapitalizacije v sodni register mora biti izpolnjen še en odložni pogoj, kar pričakujemo, da bo uresničeno v naslednjih dneh. Vodstvo družbe končni izid dokapitalizacije s strani bank ocenjuje kot pozitivno novico za vse deležnike družbe. Uspešno izvedena dokapitalizacija namreč zagotavlja solventnost družbe.