Bojan Gantar je novi član uprave Trima

Nadzorni svet je na predlog predsednika uprave imenoval člana uprave Bojana Gantarja z dnem 29. 5. 2014 za mandat 5 let.
Hkrati se je seznanil z odstopom Bogdana Topiča s funkcije predsednika nadzornega sveta in sprejel sklep, da bo novega predsednika nadzornega sveta imenoval na naslednji seji.