Mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava ciljne družbe TRIMO inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d. d., objavlja mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe, ki jo je prevzemnik European Architectiral Systems S.a r l. (nadaljevanju: “prevzemnik”) objavil dne 13.05.2016 v časniku Delo. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je bil upravi ciljne družbe posredovan 13.05.2016.
Sporočilo za medije