Nov dogovor z bankami prinaša stabilizacijo poslovanja družbe Trimo

Trebnje, 10. junij 2014 – Po uspešno zaključeni dokapitalizaciji je 10 bank upnic podpisalo tudi dodatek h Krovni pogodbi o finančnem prestrukturiranju, ki je bila sicer podpisana 31. januarja 2014. Z dokapitalizacijo je družba Trimo zagotovila solventnost družbe, z dodatkom h Krovni pogodbi o finančnem prestrukturiranju pa potrebne ukrepe za zagotovitev likvidnosti družbe. Doseženi dogovor je dobra novica za vse deležnike družbe Trimo, saj bo družba lažje zagotovila izvedbo obstoječih naročil in pridobivanje novih.
Vseh deset bank upnic, ki jih koordinira SID banka, je medsebojno uskladilo in podpisalo celovito rešitev za finančno prestrukturiranje. V dodatku h Krovni pogodbi o finančnem prestrukturiranju so se banke upnice zavezale k odobritvi likvidnostnega kredita, hitrejšemu sproščanju garancij in podaljšanju roka začetka odplačevanja kreditov. S tako celovito rešitvijo so banke izkazale odgovornost pri iskanju dolgoročne rešitve za nadaljnje poslovanje Trima. Dogovor vzpostavlja temelje za finančno stabilnost skupine in omogoča osredotočenost zaposlenih na poslovanje ter na ustvarjanje dolgoročne vrednosti za vse deležnike družbe. »Pravkar doseženi dogovor med bankami in družbo je posledica konstruktivnega pristopa vseh sodelujočih in dobre poslovne perspektive, ki jo Trimo ima. Dogovor bo pozitivno vplival na pridobitev in izvedbo poslov ter posledično na uspešen dolgoročen razvoj podjetja«, je povedal novi član uprave družbe Trimo, Bojan Gantar. V prvih petih mesecih 2014 je Trimo beležil za 5 odstotkov več prejetih naročil, na ključnem in najbolj donosnem programu modularnih fasadnih sistemov Qbiss One pa je sklenil za 50 odstotkov več pogodb kot v enakem obdobju lani. Poleg ohranjanja zaupanja obstoječih kupcev je kljub dani situaciji uspel pridobiti nekaj novih velikih naročnikov. Med njimi velja izpostaviti Philip Morris, Colgate in amsterdamsko letališče Schiphol. Poleg tega je Trimo uspel pridobiti tudi prva dva projekta v tujini (Španija in Slovaška) z najnovejšim proizvodom Qbiss Air. Napovedi s trgov kažejo, da se investicijska dejavnost na ključnih Trimovih trgih počasi povečuje oziroma je stabilna. To se kaže tudi v naboru aktualnih potencialnih projektov družbe Trimo. V petek 6. junija 2014 se je iztekel rok za dokapitalizacijo družbe Trimo z denarnimi ali stvarnimi vložki, ki so jo potrdili delničarji družbe Trimo na skupščini 26. maja 2014. Banke upnice, ki so glavne lastnice družbe Trimo, so v kapital Trima pretvorile terjatve v višini 13,2 milijonov evrov. Banke, ki so dokapitalizirale družbo so: NLB, Abanka Vipa, Probanka, Gorenjska banka, NKBM, SKB banka, in SID banka, ki je hkrati koordinatorka vseh desetih bank upnic. Osnovni kapital družbe po izvedeni dokapitalizaciji znaša 18,3 milijonov evrov.