Novo vodstvo družbe Trimo pričenja novo poglavje razvoja družbe s ciljem, da Trimo ponovno postane ena od vodilnih družb v panogi

Trebnje, 8. april 2016 – Maciej Radomski, novi predsednik uprave Trima, in Jeffery L. Grady, novi predsednik nadzornega sveta Trima, sta danes na novinarski konferenci predstavila sebe, novega lastnika (družbo Innova Capital) in poslovne cilje družbe Trimo v prihodnjih letih. Uspešen zaključek transakcije s strani družbe Innova Capital bo omogočil družbi Trimo nadaljnji razvoj na trdnih finančnih temeljih in je prvi ključni korak pri ponovnem uveljavljanju Trima kot ene vodilnih družb na področju panelov in fasadnih rešitev z visoko dodano vrednostjo.
Maciej Radomski je bil imenovan za novega predsednika uprave družbe Trimo na prvi seji novega nadzornega sveta 7. aprila 2016. V svoji prvi predstavitvi zaposlenim in medijem je pojasnil:
“Verjamem, da današnji dan predstavlja začetek novega in obetajočega obdobja za Trimo. Najprej bi se želel zahvaliti upravi Igorja Kržana in Bojana Gantarja za odlično opravljeno delo v zadnjih dveh letih, ko sta uspela stabilizirati podjetje. Družba Innova Capital postala ključni investitor v Trimo. Transakcija bo omogočila, da se družba očisti dolgov in da bo novi Trimo deloval na močnih finančnih temeljih. Naš skupni cilj je, da ponovno uveljavimo Trimo kot eno od vodilnih družb v panogi, ki proizvaja panele in fasadne rešitve z visoko dodano vrednostjo, kot je fasadni sistem Qbiss One. Svoja prizadevanja bom osredotočal na rast podjetja, vključno z rastjo prodaje panelov Trimoterm po vsej Evropi. Hkrati bom krepil prisotnost blagovne znamke Qbiss One na globalnih trgih.«  Maciej Radomski je partner v družbi Bull Run - Turnaround & Interim Management, ki  že več kot eno leto sodeluje z Innova Capital na projektu rasti in investicijskega načrta za Trimo. Diplomiral je iz ekonomije na Akademia Ekonomiczna Poznan. Ima bogate izkušnje iz vodenja družb z do 1000 zaposlenimi in reference iz uspešnih projektov prestrukturiranja in poslovnega razvoja. Skupaj s predsednikom nadzornega sveta Jeffery L. Grady sta izvedla zelo uspešno prestrukturiranje podjetja Metalplast Oborniki iz Poljske, ki je bilo tedaj največji proizvajalec sendvič panelov v Srednji in Vzhodni Evropi. V treh letih se je proizvodnja podjetja povečala iz 850.000 m2 panelov na 3,5 mio m2, vrednost podjetja pa se je okrepila za več kot osemkrat. V 20 letih delovnih izkušenj je preizkusil vse ključne vodstvene pozicije (glavni izvršni direktor, izvršni direktor za organizacijo, izvršni direktor za finance, prodaja, vodenje projektov, globalna nabava).

Maciej Radomski in Jeffery L. Grady sta Trimo okrepila z nekaj visoko usposobljenimi slovenskimi in mednarodnimi strokovnjaki, ki so se pridružili obstoječemu vodstvenemu timu. 

Ostali člani novega vodstvenega tima družbe Trimo so:
 • Bartosz Jurkiewicz – član uprave za nabavo,
 • Tine Svoljšak - izvršni direktor za finance Skupine Trimo,
 • Jacek Jańczuk – direktor poslovnih procesov.
Bartosz Jurkiewicz ima skoraj 20 let izkušenj na področju nabave. Doslej je vodil različne nabavne operacije v proizvodnem sektorju. Ima 15 let izkušenj v panogi gradbenih materialov, vključno v družbi Ruukki Construction. Njegovo ozadje dobro ustreza potrebam poslovanja družbe Trimo.

Tine Svoljšak je strokovnjak z delovnimi izkušnjami iz vodenja različnih projektov, timov in podjetij s poglobljenimi kompetencami na področju korporativnih financ, upravljanja tveganj in korporativnega upravljanja. V zadnjem času je deloval kot član uprave v Luki Koper in Darsu. Pred tem je bil zaposleni v družbi KPMG Slovenia.

Jacek Jańczuk je bil v obdobju 1992–1997 vodja oddelka za organizacijo in IT v podjetju Metalplast Oborniki. Zatem je ustanovil podjetje za IT storitve in procesni management, predvsem za sendvič panele in proizvodna podjetja v številnih državah v Evropi. V obdobju 2005-2008 je bil vodja skupine za izgradnjo in implementacijo globalnega procesa od naročila do dobave panelov za Ruukki Construction. Poleg tega je bil projektni vodja za zagon in implementacijo šestih velikih proizvodnih operacij sendvič panelov na Poljskem, v Skandinaviji, Romuniji in Ukrajini. Ima preko 20 let izkušenj pri vzpostavljanju in optimiranju proizvodnje sendvič panelov in jeklenih struktur

Vsi štirje člani vodstvenega tima so svoje nove vloge pričeli opravljati 7. aprila 2016. Pri svojem delu bo vodstveni tim skupaj s sodelavci zasledoval naslednje kratkoročne cilje družbe Trimo:
 • razširitev in refokusiranje tržne strategije podjetja in blagovne znamke,
 • okrepitev in razširitev organizacije prodaje v Evropi za Trimoterm in Qbiss One,
 • uvedba produktnih izboljšav in sprememb,
 • implementacija novih orodij za finančno upravljanje in postopkov upravljanja tveganj,
 • izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti procesa od naročila do dobave,
 • pregled in ovrednotenje usklajenosti produktov s trgi in strateške odločitve o novih produktih z dodano vrednostjo v Trimovem prodajnem lijaku.
Kratkoročni cilji so seveda usklajeni z dolgoročnimi cilji družbe Trimo:
 • okrepiti rast  blagovne znamke Trimoterm v Evropi z optimizacijo proizvodov in izboljšanjem storitev za stranke,
 • uveljaviti blagovno znamko Qbiss One kot vodilno arhitekturno fasadno rešitev v Evropi,
 • uveljaviti fasadni sistem Qbiss One na globalnem nivoju,
 • nadaljevati z razvojem novih inovativnih fasadnih rešitev in njihova uvedba na trg.
Novo vodstvo bo merilo uspešnost Trima z naslednjimi kazalniki:
 • povečanje prodaje panelov Trimoterm v Evropi,
 • razširitev prodaje Qbiss One vodilnim arhitektom in projektantom, ne le v Evropi temveč tudi na prekomorskih trgih,
 • pomembno izboljšanje finančne uspešnosti podjetja,
 • uvedba ene produktne novosti z ustrezno dodano vrednostjo letno,
 • ponovna uveljavitev Trima kot panožnega vodje.
Za doseganje teh ciljev bo Trimo deležen popolne podpore novega lastnika, družbe Innova Capital, ki je eden od vodilnih  skladov zasebnega kapitala srednjega razreda v Srednji Evropi. Ustanovljen je bil leta 1994, ko je Innova zbrala prvi večji CEE sklad, ki je vseboval izključno zasebni kapital. Od tedaj je Innova investirala skoraj 600 mio € v več kot 40 podjetij v 10 državah v regiji. Innova vlaga v srednjeevropska podjetja srednje velikosti z običajno vrednostjo podjetja med 50 in 125 mio €. “Strategija Innove je razvoj poslovanja, ne finančni inženiring. Prizadevajo si, da spremenijo krivuljo rasti s pomočjo strateškega in/ali operativnega preoblikovanja, svoj uspeh pa gradijo na močnem partnerstvu z vodstvom in drugimi deležniki,” pojasnjuje Jeffery L. Grady, novi predsednik nadzornega sveta. Novo vodstvo se dobro zaveda, kako pomembno je, da zaposleni razumejo trenutno situacijo družbe Trimo ter načrte in cilje za prihodnost. Zato je že včeraj imelo podrobno razpravo s širšim vodstvenim timom in tudi z delavskimi predstavniki. Danes popoldne bo organiziran tudi zbor delavcev, na katerem bo novi vodstveni tim predstavil sebe, novega lastnika in poslovne cilje družbe Trimo v prihodnjem obdobju vsem zaposlenim. Na novinarski konferenci je novi predsednik uprave predstavil tudi spodbudne poslovne rezultate družbe Trimo in Trimo skupine za leto 2015. V lanskem letu je Trimo ustvaril preko 85 mio evrov čistih prihodkov, kar predstavlja 26 % povečanje glede na leto 2014 in za 16 % presega načrte za leto 2015. Zabeležili so 2,7 mio evrov čistega dobička, kar je odličen rezultat glede na izgubo v letu 2014. Ocenjeni rezultati za Trimo skupino prav tako kažejo pozitivni trend. Čisti prihodki skupine so dosegli 129,8 mio evrov (17 % rast glede na dosežek v letu 2014). Čisti dobiček Trimo skupine v 2015 pa je ocenjen na 4,3 mio evrov v primerjavi z 2,4 mio evrov izgube v letu 2014. Sporočilo za medije