Ob obisku ministra Metoda Dragonje, uprava pričakuje hitre rešitve s strani lastnikov glede izboljšanja kapitalske in likvidnostne situacije

Trebnje, 16. april 2014 – Danes se je na delovnem obisku v Trimu mudil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Metod Dragonja s svojimi sodelavci. Na sestanku je bil prisoten tudi trebanjski župan, Alojzij Kastelic. Minister se je seznanil s trenutnim poslovanjem družbe in skupine Trimo ter s procesom finančnega prestrukturiranja družbe Trimo.
Kljub zaostrenim poslovnim in tržnim razmeram v prvih treh mesecih letošnjega leta je bil izid iz poslovanja pozitiven. Na ključnem in najbolj donosnem programu modularnih fasadnih sistemov Qbiss One je Trimo sklenil za 50 odstotkov več pogodb glede na isto obdobje lani. Družbi Trimo je v letošnjem letu uspelo pridobiti tudi pomembne referenčne projekte, med drugim računalniški podatkovni center v mestu Slough, kulturni center v Manchestru (oba v Veliki Britaniji) in obsežen industrijski kompleks v Iraku. Na projektih bodo uporabljeni modularni fasadni sistem Qbiss One ter izjemno nosilni in energetsko učinkoviti paneli Trimoterm Power, ki so najnovejši razvojni dosežek Trimove razvojne ekipe. V decembru 2013 so banke dokapitalizirale družbo Trimo d.d., in v družbi pridobile večinski lastniški delež. V družbi Trimo so po podpisu krovne pogodbe o prestrukturiranju pričakovali, da bodo banke izdale garancije, še posebej plačilne garancije za dobavitelje. Garancije se sicer sproščajo, vendar izrazito prepočasi glede na dogovor in potrebe družbe Trimo. Ob tej priložnosti je predsednik uprave Trimo, dr. Bogdan Topič, povedal: »Z ministrom Dragonjo se strinjava, da so razmere zahtevne in kompleksne, vendar verjamem, da lahko Trimo s celovitim prestrukturiranjem ohrani vodilno tržno pozicijo v svojem segmentu, seveda ob podpori novih lastnikov, to je bank. Ta podpora pomeni čim hitrejšo izvedbo ukrepov za izboljšanje kapitalskega in likvidnostnega stanja družbe.« Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Metod Dragonja, je poudaril: »Trimo je primer podjetja, ki je med največjimi slovenskimi izvozniki s prebojnimi naprednimi izdelki in uveljavljenim položajem na svetovnih trgih. Banke so podjetje podprle, vendar samo finančno prestrukturiranje, odprava insolventnosti ni zadostno za to, da bo podjetje tudi letos doseglo pogoj, da bo izšlo iz krize. Banke so se v pogodbi o krovnem prestrukturiranju zavezale, da bodo zagotovile 7 milijonov evrov finančnih poroštev, vendar jih ne zagotavljajo. Glavno sporočilo današnjega obiska je, da morajo banke, ki so bile sanirane z izdatno državno pomočjo, denar naprej vložiti v gospodarstvo, še posebej v podjetja, ki imajo perspektivne programe in kupce.« Župan občine Trebnje, Alojzij Kastelic, je poudaril: »Kljub zaostrenim pogojem poslovanja Trimo ostaja pomemben lokalni delodajalec. V Trimu in njegovih povezanih podjetjih Akripol, Tinde in CBS Inštitut je samo v Trebnjem 588 zaposlenih, kar predstavlja skoraj 10-odstotni delež delovnih mest v občini Trebnje. Pričakujemo, da se bodo hitro in učinkovito izvedli ukrepi za nadaljnje poslovanje in razvoj družbe v korist vseh deležnikov, tudi lokalne skupnosti.« Sporočilo za javnost  (27.88 KB)