Qbiss One in Trimoterm prejela najvišjo okoljski oceno po metodi BREEAM

Trimovi proizvodi za ovoj stavb pomembno prispevajo k trajnostni arhitekturi in gradnji stavb, kar potrjuje tudi nedavno podeljen okoljski certifikat BRE (Building Research Establishment) Global z najvišjo oceno A+ za produkta Trimoterm in Qbiss One. V segmentu prefabriciranih fasadnih elementov in ognjevarnih panelov sta Qbiss One in Trimoterm edina produkta na trgu z najvišjo oceno A+.
Trimova produkta za ovoj zgradb Qbiss One in Trimoterm sta prejela okoljski certifikat BRE Global ENP516 z najvišjo oceno A+. Ocenjevanje okoljskih lastnosti je potekalo po metodi BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), ki je vodilna metoda v svetovnem merilu za trajnostno ocenjevanje stavb. Razvila jo je neodvisna organizacija BRE iz Velike Britanije. Najvišja ocena A+ po metodi BREEAM pomeni najvišje priznanje odličnih okoljskih oziroma zelenih lastnosti proizvodov Qbiss One in Trimoterm, njihov najmanjši vpliv na okolje in s tem številne koristi za arhitekte, gradbince, investitorje in uporabnike stavb. Qbiss One in Trimoterm sta sedaj edina produkta na trgu z najvišjo ocena A+ v svojem razredu – v segmentu prefabriciranih kovinskih modularnih fasadnih sistemov in v segmentu ognjevarnih panelov z mineralno volno. Arhitekti in projektanti tako pri novogradnjah kot pri obnovah vse pogosteje uporabljajo okoljske rezultate kot kriterij izbora produktov oziroma materialov za stavbe. Qbiss One in Trimoterm sta na osnovi ocene neodvisne organizacije odličen izbor. Qbiss One in Trimoterm v kombinaciji z drugimi odlično ocenjenimi produkti in sistemi (npr. sistem za ogrevanje, talne obloge, sistem za zbiranje deževnice ipd.) omogočata doseganje najvišje ocene za stavbo - BREEAM Outstanding oz. izjemno. Vse ocene in certifikati za Qbiss One in Trimoterm so objavljeni na BRE spletnem portalu www.greenbooklive.com.