Sedemindvajseta skupščina delniške družbe Trimo

Trebnje, 19. junij 2015 - Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Trimo, d. d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava sedemindvajseto skupščino delniške družbe Trimo, ki bo v torek, 21.7.2015 ob 10. uri na sedežu družbe Trimo, Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje.
Dnevni red sedemindvajsete skupščine delniške družbe Trimo objavljamo v pripetem dokumentu. Dnevni red 27. skupščine Trimo, d. d.