Sklenjen dogovor z bankami

Trebnje, 31. januar 2014 - Uprava Trima je danes z bankami upnicami uspešno zaključila proces sklenitve krovne pogodbe o finančnem prestrukturiranju t.i. MRA (Master Restructuring Agreement).
S podpisom te pogodbe so banke upnice skupini Trimo omogočile postopno odplačilo glavnic do konca leta 2017. Skupina Trimo se je obvezala, da bo v tem obdobju odplačevala glavnice skladno s planom ter vse obresti za ta čas. Sklenitev dogovora je pomemben dosežek, saj vzpostavlja temelje za finančno stabilnost skupine in omogoča osredotočenost zaposlenih na poslovanje ter na ustvarjanje dolgoročne vrednosti za vse deležnike družbe. Banke bodo podprle poslovanje družbe predvsem z izdajo novih garancij, ki so ključnega pomena za pridobivanje novih poslov. Sporočilo za javnost (24.75 KB)