Spodbudni poslovni rezultati družbe Trimo v prvem polletju 2016

Trebnje, 11. avgust 2016 – Po uspešnem zaključku transakcije s strani družbe Innova Capital in imenovanju novega vodstva v aprilu letos Trimo poroča o spodbudnih poslovnih rezultatih v prvi polovici leta 2016. V tem obdobju je družba Trimo ustvarila 45,9 milijona EUR čistih prihodkov, 3 milijone EUR dobička iz poslovanja (EBIT) in dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo (EBITDA) v višini 4,1 milijona EUR. Ti podatki precej presegajo planirane kazalnike uspešnosti kakor tudi poslovne rezultate Trima v prvem polletju 2015. Skupina Trimo je v prvi polovici leta 2016 dosegla čiste prihodke v višini 64,9 milijona EUR. Zaradi povečanja obsega proizvodnje in prodaje je Trimo v prvem polletju okrepil število zaposlenih v proizvodnji, nove sodelavce v proizvodnji pa išče tudi v drugem polletju.
Poslovna uspešnost družbe Trimo v prvi polovici leta 2016 kaže obetajoč trend poslovnih kazalnikov tako v primerjavi z enakim obdobjem lani.  V prvem polletju 2016 je namreč Trimo ustvaril skoraj  46 milijonov EUR čistih prihodkov, kar predstavlja 26-odstotno rast glede na enako obdobje lani. Dobiček iz poslovanja (EBIT), dosežen v prvem polletju 2016 (3 milijone EUR), je kar 58 % nad kazalnikom enakega obdobja lani. Dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo (EBITDA) (4,1 mio EUR) prav tako presega lanskoletni rezultat (za 39 %). Spodbudni so tudi rezultati družbe Trimo na področju pogodbene prodaje. Ta je v prvem polletju 2016 dosegla 48,3 milijona EUR, kar je 10 % višje glede na enako lansko obdobje. Posebej izstopa pozitivni trend pri prodaji Trimoterm ognjevarnih panelov in fasad. Pogodbena prodaja ognjevarnih fasad in streh Trimoterm je namreč v prvi polovici 2016 dosegla 32,1 milijona EUR, kar je 59 % nad lanskim dosežkom v enakem obdobju. Maciej Radomski, predsednik uprave Trima, pojasnjuje poslovno uspešnost podjetja: “Pred štirimi meseci smo novo vodstvo in zaposleni pričeli novo obdobje družbe Trimo. Transakcija je omogočila močne finančne temelje družbe. Osredotočeni smo na rast podjetja in veseli nas, da naši ukrepi prinašajo spodbudne rezultate. Zaradi povečanja obsega proizvodnje in prodaje smo v družbi Trimo v prvem polletju okrepili število zaposlenih v proizvodnji, nove sodelavce v proizvodnji pa iščemo tudi v drugem polletju. Skupaj z lastnikom (družba Innova Capital) sledimo cilju, da Trimo ponovno postane ena vodilnih družb na področju panelov in fasadnih rešitev z visoko dodano vrednostjo.” V prvem šestmesečju 2016 je Trimo pridobil številne pomembne nove referenčne projekte, med drugim tudi: Lego v Mehiki, Mercedes v Švici, Nike v Belgiji, P&G na Madžarksem, Flex-Malvar v Singapurju, Coca Cola in Bristol Aerospace Center v Veliki Britaniji ter prizidek proizvodnega objekta družbe Plasta v Sloveniji.
Sporočilo za javnost Trimo 11/08/2016