Trimove raziskovalne nagrade za 16 vizionarskih rešitev mladih

Trebnje, 10. december 2014 – V okviru razpisa za Trimove raziskovalne nagrade je bilo danes podeljenih 11 nagrad in 5 priznanj za najboljša akademska dela. Gre za dela, ki upoštevajo najsodobnejše dosežke znanosti, nove pristope in rešitve, ki jih bo lahko Trimo uporabil v praksi in katerih rezultati bodo prispevali k nadaljnjim uspehom podjetja.
Nagrajene so bile štiri doktorske disertacije, tri pa so prejele posebna priznanja. Dve priznanji sta bili podeljeni za izjemno pripravljeno magistrsko delo, 7 nagrad pa so prejela dela na dodiplomski ravni. Prijavitelji so svoja diplomska, specialistična, magistrska dela in doktorske disertacije pripravili na področjih arhitekture, industrijskega oblikovanja, gradbeništva, strojništva, kemije in ekonomije ter managementa. »Študenti so v svojih delih predlagali vizionarske rešitve, ki zagotovo so prihodnost ne le gradbene industrije, ampak tudi drugih panog.,« je prijavljena dela komentiral predsednik Trimovih raziskovalnih nagrad, Črtomir Remec. Vsakoletni odziv na natečaj opozarja na nujnost sodelovanja. Prepletanje poklicev, generacij, panog ter ne nazadnje akademske sfere in gospodarstva vodi v dolgoročno zadostitev potrebam trga in širše skupnosti. Hkrati spodbuja tudi inovativnost študentov, njihov strokovni razvoj in osmišlja njihov doprinos družbi. Igor Kržan, predsednik uprave Trima, je ob tem poudaril: »V Trimu že več kot pol stoletja sledimo ambiciji zagotavljanja učinkovitih, trajnostnih, estetko in tehnično dovršenih rešitev v gradbeništvu. Zato z veseljem podpiramo in spremljamo projekte mladih, ki s svojimi svežimi pristopi obstoječim poslovnim rešitvam dajejo nove dimenzije in pomagajo premostiti obstoječe tehnološke izzive. Veliko število prijav na Trimove raziskovalne nagrade potrjuje interes prihodnjih generacij in uvršča ključna področja Trimovega delovanja med priljubljene raziskovalne teme.« V dvanajstih letih je Trimo v okviru tega natečaja skupno nagradili skoraj 470 del. Pri tem so sodelovali mentorji iz 60 univerz. Poleg prenosa informacij, znanj in idej med Trimom in univerzami se je v teh letih povečevala prepoznavnost podjetja med študenti in strokovno javnostjo. Kar v četrtina vseh nagrajencev je nadaljevala sodelovanje z družbo Trimo tudi po podelitvi nagrad. O Trimovi raziskovalni nagradi si lahko preberete na spletni strani: www.trimo-researchawards.com, kjer bodo objavljeni tudi povzetki nagrajenih prispevkov.