Uspešen začetek inovativnega projekta Q-Air

Uvodno srečanje (Kick-off Meeting) in uraden začetek inovativnega projekta Q-Air: Trajnostna, prefabricirana in najučinkovitejša steklena fasada (Sustainable Prefabricated Glass Façade with Performance Exceeding State-of-the-art Glass Façades) v okviru evropskega programa Horizont 2020 - Hitra pot do inovacij (Horizon 2020 - Fast Track to Innovation Pilot), je potekal v podjetju Trimo, Trebnje, od 11. do 12. januarja 2017.

Dogodek je otvoril predsednik Trimovega nadzornega sveta, Jeffery L. Grady, ki je podal toplo dobrodošlico in uvodni nagovor konzorcijskim partnerjem ter projektnemu uradniku s strani Evropske komisije, Marcu Rubinatiju. Pet konzorcijskih partnerjev, Trimo, arhitekturne rešitve, d.d., Kohlbecker Gesamtplan GmbH, ZAG, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Cantori s.r.l. in Skandinaviska Glassystem AB iz Slovenije, Nemčije, Italije in Švedske, je postavilo temelje za učinkovito in uspešno realizacijo projekta Q-Air v prihodnjih dveh letih (2017-2018). Q-Air inovacija predstavlja novo generacijo steklenih fasad, ki jo je Evropska komisija prepoznala kot visoko inovativno, izjemno energetsko učinkovito, trajnostno in tehnološko napredno rešitev steklene fasade s številnimi pozitivnimi učinki na področju arhitekture, gradbeništva, obnov stavb in širše družbe. Q-Air projektni plan, ki je sestavljen iz šestih delovnih sklopov, od dokončanja razvoja in nadgradnje produktnih rešitev, optimizacije tehnologije, certificiranja, BIM procesa, trajnostne karakterizacije do aktivnosti na področju diseminacije in uporabe, je bil podrobno razdelan ter prav tako uspešno zastavljena pot učinkovitega sodelovanja med konzorcijskimi partnerji. Uspešno smo zaključili uvodno dvodnevno delovno srečanje in postavili “inovacijo v akcijo”. Zahvaljujemo se vsem konzorcijskim partnerjem za odlično sodelovanje in uspešen začetek projekta Q-Air. Veselimo se naslednjega srečanja konzorcijskih partnerjev, ki ga bo gostilo podjetje Cantori iz Italije.