Za začasnega predsednika uprave je bil imenovan Gregor Jaklič

Trebnje, 25. april 2014 - Izjava za javnost nadzornega sveta družbe Trimo: Nadzorni svet je na današnji, 31. seji glede na dejstvo, da Bogdan Topič ni podal soglasja za podaljšanje mandata za začasno upravo, imenoval dosedanjega prokurista Gregorja Jakliča za začasnega predsednika uprave do 31. maja 2014.
Postopek imenovanja nove uprave se nadaljuje in je v zaključni fazi.