UPOZNAJTE NAS

Sve slike i CI materijali na web-sajtu kompanije Trimo vlasništvo su kompanije Trimo, d. d. Oni su prvenstveno namenjeni objavljivanju u medijima. Za svaku objavu potrebno je dobiti ovlašćenje kompanije Trimo d. d. Ovlašćenje će biti izdato od strane Odeljenja za marketing.

media@trimo-group.com

Sedište kompanije Trimo

Sedište kompanije Trimo

Preuzimanje slika

Qbiss One - Mango (Španija)

Qbiss One - Mango (Španija)

Preuzimanje slika

Qbiss One - Porsche centar Knokke (Belgija)

Qbiss One - Porsche centar Knokke (Belgija)

Preuzimanje slika

Trimo Logo

Trimo Logo

Preuzimanje slika

VAŠI SLEDEĆI KORACI

Budite u kontaktu

Trimo Inženjering d.o.o.
Novo Naselje 9
22310 Šimanovci
SRBIJA

T: +381 22 480 133
F: +381 22 480 160
E: trimo.rs@trimo-group.com

Tehnička podrška